จิตอาสาขอนแก่น ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

จิตอาสาขอนแก่น ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2565

(1 ธ.ค.65) ที่ สะพานลำห้วยใหญ่ บ้านวังตอ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายจักรพงษ์ เพชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ขุดลอกคูคลอง และกิจกรรสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการร่วมกัน “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พร้อมกันนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองขอนแก่น นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นค้อ) บริเวณโดยรอบลำห้วยใหญ่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ธรรมชาติ

ทั้งนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค์ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเสมอมา ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ของการครองราชย์ได้ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดกาล

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน