วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ขอนแก่น เป็นสนามสอบ ก.พ. 32,004 คน วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2563 นี้

25 ก.ย. 2020
1123

  สำนักงาน ก.พ. จัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 27 กันยายน 2563

           ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข. และที่ปรึกษาการจัดสอบ ก.พ. ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น เปิดการประชุมคณะกรรมการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. เปิดเผยว่า “ศูนย์สอบขอนแก่น มีผู้สมัครสอบ จำนวน 32,004 คน มี 13 สนามสอบ ประกอบด้วย

1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ายประถม จำนวน 1,384 คน 2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ายมัธยม จำนวน 2,172 คน 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จำนวน 2,040 คน 4) คณะศึกษาศาสตร์ มข. 1,666 คน 5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. จำนวน 1,657 คน 6) คณะเกษตรศาสตร์ มข. จำนวน 1,734 คน 7) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) จำนวน 2,100 คน 8) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จำนวน 3,180 คน 9) โรงเรียนกัลยาณวัตร จำนวน 3,600 บาท 10) โรงเรียนวัดกลาง จำนวน 2,940 คน 11) โรงเรียนนครขอนแก่น จำนวน 3,720 คน 12) โรงเรียนขามแก่นนคร 3,120 คน และ 13) โรงเรียนนครขอนแก่น จำนวน 2,691 คน คาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดขอนแก่น 32,004 คน และญาติผู้ติดตาม จึงขอให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับ และหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรดังกล่าว”