วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

(มีคลิป) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดแข่งขัน Cover Dance รายการแข่งขัน “INNO Cover Dance Contest 2022 at the Museum”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดแข่งขัน Cover Dance  รายการแข่งขัน “INNO Cover Dance Contest 2022 at the Museum”

       เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.30น.ที่ผ่านมา  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เปิดเวทีให้สาย Cover Dance โชว์ความสามารถพร้อมชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ในการแข่งขัน “INNO Cover Dance Contest 2022 at the Museum”โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยรศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,คุณสุวิภา วรรณสารพ รองประธานฝ่ายนวัตกรรม ศูนย์วิจัยอ้อยมิตรผล บจก.ศูนย์นวัตกรรมขอนแก่น,คุณเปรม ทรัพย์บุญเลิศมา ผู้จัดการแผนกความยั่งยืนองค์กร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด  ร่วมในพิธีเปิดและขึ้นมอบรางวัล โดยมีผู้เข้าทำการประกวดและผู้ชมกว่า300 คน   สำหรับการแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้  รุ่นที่ 1 การแข่งขัน Cover Dance teen (ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอายุ 13 – 18 ปี), รุ่นที่ 2  การแข่งขัน Cover Dance Adult (ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่จำกัดอายุ)

ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ด้าน ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ในนามของ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อจัดแสดงเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านธรรมชาติทั้งทางชีวภาพและ กายภาพ ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องของชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับชีวิต อันเป็นจุดกำเนิดของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิวัฒนาการ การปรับตัว ชีวิตความเป็น รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ อาทิเช่น กิจกรรมการสร้างนวัตกรรม Soft Power ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน Soft Power และอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ของไทย ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก พร้อมแนะนำหน่วยงานรัฐทำงาน ร่วมกับภาคเอกชน สนับสนุน ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งผู้ผลิต ศิลปิน บุคคล กรเบื้องหลัง เพื่อผลักดันให้ Soft Power เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็น Soft Power ที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรม Soft Power  

ในการแข่งขัน “INNO Cover Dance Contest 2022 at the Museum”จะช่วยกระตุ้นให้ นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพร่างการให้แข็งแรง รวมถึงเป็นการสร้าง โอกาสและช่องทางใหม่ๆ ในการก้าวไปสู่ความความสําเร็จในอนาคต นอกเหนือจาก การเรียนในเนื้อหาทางวิชาการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างความสามัคคีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและ ผู้สนใจ ในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน “INNO Cover Dance Contest 2022 at the Museum” แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ทั้งนี้ คือ รุ่น Cover Dance Junior – teer จํานวน 4 ทีม และ รุ่น Cover Dance Adult จํานวน 5 ทีม และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุน จากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่  1 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 2. บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 4. บริษัท วรธรรมก่อสร้าง จำกัด 5. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด  (โลตัส สาขาบ้านศิลา) 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 7. บริษัท วัน ลิสซิ่ง  จำกัด 8. บริษัท ไดนามิค – พลัส จำกัด 9. Mr et Madamn Leriche โดย คุณ Butsayagom  ต้องขอขอบคุณ ทั้งผู้เข้าประกวดฯ ผู้ชม ทุกๆหน่วยงาน เป็นอย่างสูง ที่ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้”ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

คุณสุวิภา วรรณสารพ รองประธานฝ่ายนวัตกรรม ศูนย์วิจัยอ้อยมิตรผล บจก.ศูนย์นวัตกรรมขอนแก่น
คุณเปรม ทรัพย์บุญเลิศมา ผู้จัดการแผนกความยั่งยืนองค์กร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐฯ
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งและบทบาทการทำงานที่ตรงความต้องการของประชาชน
สำนักบริการวิชาการ เขย่าทักษะบุคลากรด้วยการประยุกต์ใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน
สำนักบริการวิชาการ ยกระดับศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร Upskill “ทบทวน การดำเนินการในกิจการสภาและการประชุมสภาท้องถิ่นฯ”
มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ
มข. พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน”