วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

บิณฑ์ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ร่วมเปิดอาคารนิติเวช เพื่อให้เพียงพอต่อศพที่มากขึ้น

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 11:00 น. มีพิธีเปิดอาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และมีพระครูวิมล บุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ ในช่วงเช้ามีพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นพิธีเปิดป้ายอาคาร มี ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู คุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู คุณบิณฑ์ – คุณเอกพัน บรรลือฤทธิ์ ผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารนิติเวชนี้ เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง ซึงนอกจากนี้ มูลนิธิร่วมกตัญอยู่ยังได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาท) ให้กับทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับอาคารนิติเวช และมีสิ่งของ ถุงยังชีพ มามอบให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ป่วยที่ทำการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และญาติๆ อีกจำนวนกว่า 1200 ชุด

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัญหาที่พบคือ ห้องสุคติมีตู้เก็บศพเพียง 4 ช่อง สามารถรองรับศพได้เพียง 4 ศพ ซึ่งบางวันเสียชีวิตสูงสุด 15 ราย/วัน จึงทำให้ไม่มีที่รองรับศพรายใหม่ได้เพียงพอ ซึ่งโรงพยาบาล ขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารนิติเวชเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตดังกล่าว
และเมื่อเดือนตุลาคม 2562 คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ SAVE UBON 2019 และมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้เดินทางมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ประสบอุทกภัย และได้ทราบถึงปัญหาของห้องสุคติของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่ไม่สามารถรองรับจำนวนศพที่เสียชีวิตได้เพียงพอ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารนิติเวช จากคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ (SAVE UBON 2019) จำนวน 5 ล้านบาท และ จากท่าน ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 7 ล้านบาท รวม 12 ล้านบาท

โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างอาคารนิติเวชโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระหว่างมูลนิธิร่วมกตัญญู , คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ กับผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยมีโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นสักขีพยานในสัญญาก่อสร้าง ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอาคาร 3 ชั้น / ชั้น 1 เป็นห้องรองรับศพผู้เสียชีวิต จำนวน 10 คน ห้องอาบน้ำและแต่งศพ ห้องบำเพ็ญกุศลทางศาสนาก่อนนำศพกลับ พื้นที่ 279 ตารางเมตร ชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจและชันสูตรศพ ห้องเรียนด้านนิติเวชของนักศึกษาแพทย์ พื้นที่ 240 ตารางเมตร และชั้น 3 เป็นห้องเรียน ห้องวิชาการ ห้องประชุม พื้นที่ 240 ตารางเมตร รวมงบประมาณก่อสร้าง 11 ล้านบาท ที่เหลือ 1 ล้านบาท จะมอบให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดดำเนินการจัดหาเตียงและอุปกรณ์ในการชันสูตรศพ ต่อไป


โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจึงขอขอบคุณ คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ (SAVE UBON 2019) และมูลนิธิร่วมกตัญญู ที่ได้เมตตาสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารนิติเวช นี้ อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยที่ถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ได้มีสถานที่รองรับการบำเพ็ญกุศลก่อนนำบุคคลที่รักกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ถือเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่สำหรับชาวร้อยเอ็ดอย่างยิ่ง.

/////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ/รายงาน

0956628047