วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

OR รับรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 สะท้อนจุดยืนการสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มคนพิการในสังคม

โออาร์ คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 เป็นปีแรก จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มคนพิการในสังคม

            นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565ให้แก่ นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ รางวัลดังกล่าวสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงแรงงาน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มอบให้กับองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ โดยพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด มากกว่า 1 ปี

            ทั้งนี้ ที่ผ่านมา โออาร์ ได้จัดจ้างเหมาบริการตามมาตรา 35 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 รวมจำนวน 20 อัตรา โดยจ้างผู้พิการจากมูลนิธิเมาไม่ขับ จำนวน 15 คน เพื่อช่วยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ในประเด็นเรื่องพฤติกรรมการเมาแล้วขับ และประเด็นการบังคับใช้กฎหมายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงร่วมลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ประสบผลจากอุบัติเหตุ เพื่อให้กำลังใจตลอดจนแนะแนวให้คำปรึกษา อีกทั้งยังได้จ้างผู้พิการจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์ จำนวน 5 คน เพื่อสนับสนุนการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว โดยมี พีทีที สเตชั่น ซึ่งออกแบบโดยมีองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้พิการหรือประชาชนในทุกสภาพร่างกายสามารถใช้เป็นศูนย์กลาง จุดแวะพักหรือจุดรวมพลได้ รวมถึงช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อในเครือข่ายมูลนิธิอารยสถาปัตย์ รวมถึงสื่อต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้จ้างผู้พิการเพื่อเป็นบาริสต้าในร้านคาเฟ่อเมซอนจำนวน 34 คน เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้พัฒนาทักษะการทำงาน รวมถึงอบรมให้ความรู้จากการฝึกปฏิบัติเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่อมซอนให้แก่ผู้พิการเพื่อให้สามารถสร้างรายได้และอาชีพอีกด้วย

            การได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของ โออาร์ ที่มุ่งมั่นร่วมช่วยเหลือสังคม รวมถึงผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน (Empowering All Toward Inclusive Growth) และดำเนินตามเป้าหมายของ โออาร์ (OR 2030 Goals) ที่ต้องการยืนหยัดเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
OR เปิดตัว “โอ้กะจู๋” รูปแบบ Drive – Thru สาขาแรก ใน พีทีที สเตชั่น เวสต์วิลเลจ บางใหญ่ เพิ่มทางเลือกอาหารสุขภาพแบบสะดวกรวดเร็ว
(มีคลิป)โออาร์มอบผ้าห่มกันหนาวแก่น้องๆโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันและโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ประจำปี2566
OR เปิดตัว CEO คนใหม่ ‘ดิษทัต ปันยารชุน’ พร้อมแนวคิด “RISE OR” พร้อมทะยานไปสู่การเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน
บขส.จับมือ OR ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บริเวณอาคารผู้โดยสารที่สถานีรังสิต
คลังปิโตรเลียมขอนแก่นโออาร์ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
โออาร์ คาดแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4 ดีขึ้น เตรียมมอบของขวัญให้คนไทย เติมเต็มความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 11 วัน