วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้

เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563/นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางอุไรพร ถิ่นวิมล และนางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ นำผู้นำชุมชน ปราชญ์ ประธาน/คณะกรรมการกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน จำนวน 48 คน และภาคีการพัฒนา จำนวน 12 คน จากศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป้าหมาย ในอำเภอเขาสวนกวาง สีชมพู และพล รวม 60 คน ศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน ตามโครงการ แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนภาคประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อนำรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการหนี้ รวมถึงกิจกรรมของศูนย์ฯ มาปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าเพิ่ม ม..11 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด และศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยหิน ม.3 ต.นาเชือก อ. นาเชือก จ.มหาสารคาม