รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุน “Deep Tech Startup” เร่งติดอาวุธให้ผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพประเทศ และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเร่งเดินหน้าให้การสนับสนุนธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในการสนับสนุนการเติบโตของ Deep Tech Startup เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มุ่งเน้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 
ทั้งนี้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ให้ทุนวิจัยไปที่มหาวิทยาลัยและองค์กรรวม 10 แห่ง 11 แพลตฟอร์ม ซึ่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหนึ่งในนั้น ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานภายใต้โครงการ “แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก” (NSTDA Deep Tech Acceleration Platform) โดยเปิดรับสมัครผลงานวิจัยเชิงลึกที่มีการประเมินความพร้อมของงานวิจัยและเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ไม่น้อยกว่าระดับ 4 และมีศักยภาพทางด้านการตลาดใน 3 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ Food Technology, Healthcare Technology และ Internet of Things โดยในปีนี้มีผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการจำนวน 22 ทีม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม ของ สวทช. ซึ่งเป็น Ecosystem ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
ทั้งนี้ โครงการแพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก ถือเป็นการติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและใน สวทช. ให้มีความสามารถในทางธุรกิจและการตลาดมากขึ้น เห็นช่องทางการนำผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างขีดความสามารถให้ประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขันได้เร็วและแข็งแกร่งในระดับนานาชาติ
 
“รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน ผ่านการสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ โดยการสนับสนุนเครื่องมือ บุคลากร และบริการต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับ สร้างความเข้มแข็งให้กับ SME และ Startup และสร้างความพร้อมที่จะนำผลงานวิจัย Deep technology ออกไปใช้ประโยชน์จริงและสร้างผลในเชิงเศรษฐกิจและสังคม” นางสาวรัชดาฯ กล่าว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เมืองไป่เซ่อผลักดันอุตสาหกรรมมะม่วง เปิดเส้นทางอันสดใสกรุยทางสู่การฟื้นฟูชนบท
มณฑลส่านซีประกอบพิธีบูชาจักรพรรดิเหลืองเนื่องในเทศกาลเช็งเม้งประจำปี 2567
โก โฮลเซลล์ เดินหน้าขยายไม่หยุด เปิดสาขาล่าสุด “รังสิต”  พลิกทำเลทอง สู่ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารขนาดใหญ่ ปลุกกำลังซื้อผู้ประกอบการคึกคัก
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ฉลองครบรอบ 9 ปี มุ่งสู่ทศวรรษแห่งความสำเร็จ
เปิดแล้วงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2567” ชวนรับความสุขทุกมิติของท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์