วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ขอนแก่น ส่งเครื่องจักรกลหนักนับเร่งเปิดทางน้ำ ปรับเกรดถนนหลังหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว

ขอนแก่น ส่งเครื่องจักรกลหนักนับเร่งเปิดทางน้ำ ปรับเกรดถนนหลังหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว พร้อมส่งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขังหลังพบหลายโรงเรียนยังเปิดทำการเรียนกรสอนไม่ได้ “พงษ์ศักดิ์” ระบุ น้ำท่วมปีนี้ถนนเสียหาย นับพัน กม. เร่งซ่อมแซมด่วนทั้งจังหวัด
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 1 พ.ย.2565 ที่ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักการช่าง อบจ.ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-อุดรธานี ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกเครื่องจักรกลหนัก รวมกว่า 30 คัน ในการเร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจุดน้ำเริ่มลดระดับลง ตามโครงการถนนดี มีน้ำดื่ม น้ำใช้ รวมใจสู้สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งมอบยางมะตอยสำเร็จรูปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในระยะนี้อย่างเร่งด่วน โดยมีคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบร่วมเป็นสักขีพยานและนำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอย่างเร่งด่วน


นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า แผนปฎิบัติการดังกล่าวได้กำกนดออกเป็น 4 พื้นที่หลักของจังหวัด และขยายออกเป็นชุดปฎิบัติการ 11 ชุดย่อย เริ่มจากการปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือหินคลุก ในพื้นที่ อ.เมือง,โนศิลา,บ้านไผ่,กระนวน,น้ำพอง และ อ.เขาสวนกวาง รวมระยะทาง 376 กม.,การปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือหินคลุก ในพื้นที่ อ.มัญจาคีรี,โคกโพธิ์ไชย,หนองสองห้อง,พล,แวงน้อย,แวงใหญ่ และ อ.เมืองบางส่วน รวมระยะทาง 426 กม.,การปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือหินคลุก ในพื้นที่ อ.ภูเวียง,ชุมแพ,หนองเรือ,อ.เมืองบางส่วน,สีชมพู,หนองนาคำ และ อ.เวียงเก่า ระยะทาง 444 กม.และการปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือหินคลุก ในพื้นที อ.ชนบท,บ้านแฮด,พระยืน,บ้านฝาง,ซำสูง,อุบลรัตน์,ภูผาม่าน และ อ.เปือยน้อย รวมระยะทาง 354 กม.


“นอกจากนี้ชุดเคลื่อนที่เร็วจะยังคงซ่อมปะหลุมบ่อผิวจราจรถนนลาดยาง ในพื้นที่ทั้ง 26 อำเภอของจังหวัด รวมไปถึงการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ การพัฒนาและขุดบ่อบาดาล ทั้งยังคงมีการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค และตรวจสอบซ้ำอีกครั้งในส่วนของถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย ซึ่งทั้งหมดจะต้องทำทันทีให้แล้วเสร็จภายในปี 2566”
นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การจัดส่งเครื่องจักรกลหนัก และชุดปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือหินคลุก รมไปถึงชุดซ่อมปะผิวจราจรลาดยาง ชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ชุดบรรเทาสาธารณภัย ชุดพัฒนาขุดบ่อบาดาล และชุดพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดจะออกปฎิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ อีกทั้งในช่วงฤดูฝนและช่วงที่มีพายุพาดผ่านพื้นที่ ที่บางส่วนเกิดภาวะน้ำท่วม และขณะนี้บางพื้นที่น้ำได้ลดระดับลงแล้ว อบจ.ขอนแกน จึงต้องเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก มีการซ่อมแซมแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขณะนี้เข้าสู่ช่วงของการเปิดภาคเรียนแล้ว และพบว่าโรงเรียนบางแห่งไม่สามารถที่จะเปิดทำการเรียนการสอนได้ อบจ.ขอนแก่น จึงได้ส่งเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ในการเร่ระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฎิกูลเพื่อให้บุตร-หลาน ชาวขอนแก่น ได้กลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกตโดยเร็ว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566