วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

มข.จัดงานประเพณีลอยกระทงสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2022 วันที่ 6 – 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 นี้

งานสีฐานเฟสติวัล”บุญสมมาบูชานาค”ประจำปี 2565 Sithan KKU Festival 2022 ซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อสืบทอดอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมไทย ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ และคติความเชื่อต่าง ๆ ที่บรรพบุรุษได้ให้เรียนรู้อบรมสั่งสอนสืบต่อกันมา ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่นครขอนแก่น
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ หอศิลป์ (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “สีฐานเฟสติวัล” บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ม.ขอนแก่น,นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวในการนี้มี พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น,พ.อ.สหภาพ บุตรลา รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 23 หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวอย่างพร้อมเพียง


นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าขอแสดงความยินดี และชื่นชม กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดงานสีฐานเฟสติวัล”บุญสมมาบูชานาค”ประจำปี 2565 Sithan KKU Festival 2022 ซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อสืบทอดอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมไทย ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ และคติความเชื่อต่าง ๆ ที่บรรพบุรุษได้ให้เรียนรู้อบรมสั่งสอนสืบต่อกันมาในนามตัวแทนของจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่นครขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของภาคอีสานอีกทั้งยังมี ศาสนสถาน แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นที่รู้จักมากมาย ในด้านที่พัก จังหวัดขอนแก่นมีโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาว จนกระทั่งถึงคอนโดมิเนี่ยม และอพาร์ทเม้นท์ต่าง ๆ หลายหมื่นห้อง นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน มีระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็น “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน”เราจึงเชื่อมั่นว่าจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะมาร่วมงาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ในวันที่ 6 – 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 นี้


ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานสีฐานเฟสติวัล”บุญสมมาบูชานาค” ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 6 – 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดระยะเวลากว่า 58 ปี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการจัดการศึกษา และพัฒนาภาคอีสาน อีกทั้งยังมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ ที่ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย
รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันจึงมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ให้เข้ากับรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามประสบการณ์จริง และจากผู้รู้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ผ่านเสาหลักทางการศึกษาที่สำคัญ คือเสาหลักที่ 3 Spiritual ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects) ในโครงการที่ 3 ที่มุ่งเป้าในการเป็นศูนย์กลางของประเทศในลุ่มน้ำโขง ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และชุมชนสัมพันธ์
รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่า เพื่อให้สอดรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของท่านนายกสภา ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี จึงได้ดำริให้มีการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล ขึ้น โดยกำหนดให้มีการจัดงานขึ้น ในช่วงงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีนี้ จะเป็นอีกหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และต่อยอดภูมิปัญญาให้ครบถ้วน ยกระดับการจัดงานจากท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากลในหลายปีที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งจากประชาชนภายในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่นและสื่อมวลชนจากส่วนกลางมาร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ถึงความยิ่งใหญ่ของการจัดงาน ” โดยการจัดงานในปีนี้รูปแบบแนวความคิดที่สำคัญ คือ “Pass Legend, Future tense สู่อนาคตแห่งอดีตกาล”


รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวเสริมอีกว่ากิจกรรมภายในงานจะมีความหลากหลาย เพื่อให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน ได้มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายงานศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตาม concept ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม เช่น ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 คือ ศรัทธา ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและอัญเชิญพระอุปคุต เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน ในช่วงเย็นมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพิธีเปิดงานสีฐาน KKU เฟสติวัล 2022การประกวดวงดนตรีสากล การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงหมอลำคณะศิลปินภูไท วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คือ มหาสนุก พบกับขบวนแห่ “KKU Carnival”และในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คือ ปลุกวิถีวัฒนธรรม พบขบวนแห่อันวิจิตร งดงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและอีสาน ในขบวนแห่กระทง และการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง“เสียงสนเเว่วหวาน สีฐานเฟสติวัล” โอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชาวจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน มาร่วมงาน และช่วยสนับสนุนงานสีฐานเฟสติวัล หรืองานบุญสมมาบูชานาค ซึ่งเป็นภาพลักษ์ณ์ของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน ในการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยงานจะจัดขึ้น


ด้านนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ผมในนามของเทศบาลนครขอนแก่น มีความรู้สึกยินดี ที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 Sithan KKU Festival 2022 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีความร่วมมือกันมโดยตลอดในการจัดงานสีฐา โดยทางเทศบาลได้ให้การสนับสนุน ให้พื้นที่สำหรับการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านช่องทางต่างๆ ของทางเทศบาลนครขอนแก่น เช่น การประชาสัมพันธ์ในสื่อของเทศบาล,จอ led , Facebook fan page ของเทศบาล และป้าย Cti Board ทั่วตัวเมืองขอนแก่น

ในส่วนของ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข.ในฐานนะผู้รับผิดชอบการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2022 ได้กล่าวถึงการกิจกรรมที่จัดเพิ่มเติมอีกหลายกิจกรรม ว่า “ถือว่างานสีฐานเฟสติวัลที่ผ่านมาทุกปีจุดเด่นคือเราจัดตกแต่งสถานที่ได้สวยถูกใจนักท่องเที่ยว มีกระทงบก กระโคก ปีนี้เราจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีกหลายอย่างเช่น มีขบวนแห่ “KKU Carnival” ซึ่งมีส่วนร่วมทั้งในและนอกมาหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมสร้างสีสัน สวยงาม มีโคมไฟสวยกว่า 14,000 ใบ การประกวดกระทงการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565 ปีนี้นพมาศปีนี้จะมีการมอบมงกุฎอีกด้วย มีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพิธีเปิดงานสีฐาน KKU เฟสติวัล 2022การประกวดวงดนตรีสากล การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง พิเศษปีนี้มี การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง“เสียงสนเเว่วหวาน สีฐานเฟสติวัล”เป็นปีแรกอีกด้วย พี่น้องชาวขอนแก่นอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ”รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข.กล่าวปิดท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่น ทำแผนมือมีดแทงคอหญิงตายคางานงิ้ว ขณะที่ผู้ต้องหาเตือนนักเที่ยวอย่าซ่า เพราะอาจจะเจอของจริงกว่าตนเองก็ได้
ขอนแก่น ยูไนเต็ดชนะหืดจับผ่านเข้ารอบ ผลฟุตบอลรีโว่ คัพ 2023/24 รอบ 32 ทีมสุดท้าย
กระทรวงวัฒนธรรม ชูงานเทศกาลไหมฯ ขอนแก่น เป็นหนึ่งในงาน Thailand Winter Festival ของประเทศ
ศูนย์อาเซียนศึกษา นำสถาบันการศึกษาจากไทยและประเทศญี่ปุ่นเข้าหารือ มข. เชื่อมโยงความร่วมมือในงานเทศกาลหนังเมืองแคน
สุดคึกคัก!ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่นจัด”พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส The Great Celebration 2024″
คนขอนแก่น ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือหนี้นอกระบบแล้ว 231 ราย มูลค่าหนี้รวม 43 ล้านบาท