วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

น้ำพองลดลงแล้ว 50 ซม.หลายหมู่บ้านเตรียมพิจารณาปิดจุดช่วยเหลือ พร้อมให้ประชาชนเข้าสำรวจบ้านเรือน

น้ำพองลดลงแล้ว 50 ซม.หลายหมู่บ้านเตรียมพิจารณาปิดจุดช่วยเหลือ พร้อมให้ประชาชนเข้าสำรวจบ้านเรือน ขณะที่ปศุสัตว์มอบหญ้าแห้ง-หญ้าหมัก พระราชทานบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 ต.ค.2565 ที่ กองอำนวยล่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ.ห้วยซัน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อใด้วย นายประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น ร่วมมอบหญ้าแห้ง-หญ้าหมักและยาถ่ายพยาธิ พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับ นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ 4 หมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขต ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้แทยเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมเข้ารับมอบหญ้าแห้ง-หญ้าหมักและยาถ่ายพยาธิพระราชทานและนำไปส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบภัย

นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วม ในเขต อ.เมือง โดยล่าสุดวันนี้ที่ ต.บึงเนียมระดับน้ำลดลง 50 ซม.ตามการปรับระดับการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ลงสู่แม่น้ำพอง ขณะที่การให้ความช่วยเหลือทุกหน่วยงานยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยเฉพาะยารักษาโรค น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และหญ้าสำหรับสัตว์ และจากสถานการณ์น้ำที่ลดลงมั่นใจว่าภายใน 2 สัปดาห์ถนนที่ถูกน้ำท่วมรพดับน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมแซมและสำรวจความเสียหายต่อไป

ขณะที่นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา กล่าวว่า ระดับน้ำที่ บ.ห้วยซัน ที่ติดกับลำน้ำพองวันนี้ระดับน้ำลดลง 50 ซม. หลังจากหมู่บ้านแห่งนี้ถูกน้ำท่วมมานานนับเดือน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่ชาวบ้านจะได้กลับบ้าน ซึ่งบางหมู่บ้าน ได้อนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าบ้านเพื่อสำรวจความเสียหายในเบื้องต้น เนื่องจากชาวบ้านต้อวการกลับเข้าบ้านแล้ว

“น้ำที่ท่วมทำให้ทั้ง 4 หมู่บ้านของเขต ต.ศิลา ประชาชนออกมาพักอาศัยอยู่ที่เต๊นท์และกองอำนวยการที่เทศบาลและฝ่ายปกครองกำหนด ซึ่งใน 2-3 วันนี้ มวลน้ำตามที่เขื่อนอุบลรัตน์ระบายออกมา อยุ่ที่วันละ 30 ล้าน ลบ.ม.จะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงต่อเนื่อง ซึ่งก็จะมีการปิดจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากขณะนี้ชาวบ้านต้องการกลับเข้าบ้านแล้ว และเมื่อสถานการณ์ปกติการช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายจากเทศบาลฯและทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบทันที”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566