วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

กอ.รมน.ขอนแก่น  ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุการณ์กราดยิงในสถานศึกษา

กอ.รมน.ขอนแก่น  ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุการณ์กราดยิงในสถานศึกษา
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น  จัดการประชุมหารือเตรียมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุการณ์กราดยิงในสถานศึกษา
   เมื่อวันที่ 19 ต.ค.65 เวลา 09.30 น. พ.อ.สุรพงษ์  ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.)  เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุการณ์กราดยิงในสถานศึกษา โดยมี ตัวแทนจาก ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23, สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น,ศึกษาธิการจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น, ปกครองจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม  เพื่อจัดทำแผนฯ ซักซ้อมแผนฯ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการเอาตัวรอดจากกรณีบทเรียนการเกิดเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566