อบจ.ขอนแก่น รับมอบ รพ.สต.จาก สธ.แล้ว “พงษ์ศักดิ์” ย้ำชัดเดินหน้าทำงาน่รวมกันทันที ด้วยระบบการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และใจถึงใจ

อบจ.ขอนแก่น รับมอบ รพ.สต.จาก สธ.แล้ว “พงษ์ศักดิ์” ย้ำชัดเดินหน้าทำงาน่รวมกันทันที ด้วยระบบการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และใจถึงใจ
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 18 ต.ค.2565 ที่หอประชุม อบจ.ขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาวโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น และ นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีท้องถิ่นจังหวัด,สาธารณสุขอำเภอ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะทำงานด้านสาธารณสุข จากทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานและรับทราบถึงกฎ ระเบียบข้อบังคับและแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียง


นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีการดำเนินงานการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ตามแผนการกระจายอำนาจ ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น รับมอบภารกิจสาธารณสุข ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขอจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฎิบัติงานในการกำหนด ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ 2 ) โดยมี รพ.สต.ในพื้นที่ 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น ที่ถ่ายโอนภารกิจให้กับ อบจ.ขอนแก่น ทั้งสิ้น 248 แห่ง โดยที่ อบจ.ขอนแก่น ได้รับมอบมาตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งต้องยอมรับว่า รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถที่จะเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับสภาพการณ์ท้องถิ่น


“ อบจ.ขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ที่จะปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง จนนำมาสู่บันทึกข้อตกลงความร่มมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพของ อบจ.ขอนแก่น ในด้านสาธารณสุขมูลฐาน และการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ โดยขณะนี้การรับมอบภารกิจดังกล่าวนั้นมีการดำเนินงานร่วมกันมาเป็นอย่างดี”
นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น ได้รับมอบภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจนั้น ขณะนี้มีการรับมอบแล้วทั้งหมด ทั้งตัวอคาร,ที่ดิน,อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่างๆ รวมไปถึงบุคลากรเดิมที่ประจำอยู่ฯ ขณะที่บางส่วนที่ไม่ย้ายมาสังกัด อบจ.ขอนแก่น ก็จะยังคงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ซึ่งก็จะปฎิบัติหน้าที่ รพ.ฯหลัก รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขต่างๆ อย่างไรก็ตามการให้บริการด้านสุขภาพและด้านสาธารณสุขมูลฐาน รพ.สพ. ถือเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นการที่ อบจ.ได้เข้ามาเป็นแม่งานหลักในการดูแลด้านสุขอนามัยให้กับชาวขอนแก่น โดยมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง เป็นหน่วยงานที่คอยให้คำแนะนำและนำหลักวิชาการทางการแพทย์มาสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกัน จะส่งผลดีต่อประชาชนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงแบบใจถึงใจได้อย่างลงตัว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน