วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

กาชาดขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยการร้องขอผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย”

กาชาดขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยการร้องขอผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย”
   ในวันนี้ (17 ตุลาคม 2565) เวลา 14.00 น. ที่ บ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นางกรรณิกา  กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ และเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน  120 ชุด


   ต่อจากนั้นนางกรรณิกา  กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ และเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านบึงฉิม ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน  130 ชุด อีกทั้งร่วมส่งมอบถุงยังชีพ และเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านปากเปือย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 117 ชุด และลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น  ซึ่งมีผู้ประสบภัยพักอาศัย จำนวน 19 ครอบครัว โดยการออกเยี่ยมในครั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค  น้ำดื่ม และขนมจีนไทยอบแห้ง  ให้กับผู้ประสบภัยด้วย


   ในการนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยการร้องขอผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566