วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ซึ่งในงานมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หลายหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองนาคำ และอำเภอใกล้เคียง โดยมีนายสมนึก ธูปหอม นายอำเภอหนองนาคำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ให้การต้อนรับ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ และมอบหมายให้ สพอ.หนองนาคำ นำโดย นายรังสรรค์ เชื้อสาวะถี พัฒนาการอำเภอหนองนาคำ และทีมงาน กลุ่มองค์กร เครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ มอบเงินทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท , มอบนม ขนม ให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เด่น ของอำเภอภายในงาน โดยมี ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก