สิ้นหลวงปู่พรหม เกจิชื่อดัง เมืองขอนแก่น ละสังขาร

สิ้นหลวงปู่พรหม เกจิชื่อดัง เมืองขอนแก่น ละสังขา
วันนี้ 16 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น ขอน้อมจิตถวายความอาลัยพระครูธรรมสารพินิจ (หลวงปู่พรหม ธมฺมสาโร)อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น (ธ)อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม ได้มรณภาพลงในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 00.02 น.สิริอายุ 85 ปี 64 พรรษา
พระครูธรรมสารพินิจ (พรหม ธมฺมสาโร) เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2481อายุ 85 ปี อุปสมบท ปี พ.ศ. 2501 พรรษา 64 วัดโนนชัยวนาราม ท้องที่ จ.ขอนแก่น สังกัดธรรมยุติกนิกาย วุฒิการศึกษา น.ธ.โท ตำแหน่งฝ่ายปกครองพ.ศ. 2562 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น (ธ) เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม เป็นเกจิชื่อดัง มีลูกศิษย์ลูกหา-คณะศรัทธาทั่วสารทิศต่างพากันเดินทางไปกราบอย่างคับคั่ง ได้พัฒนาวัด โรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมการศึกษานักธรรมของพระภิกษุสามเณร ในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น รวมถึงการสร้างอาคารเรียน พัฒนาอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จึงนับเป็นพระนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นนอกจากนี้ ยังเคยร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆอาทิ จี้เหรียญพระ หลวงพ่อพะสุฎ เนื้อผง วัดโนนชัยวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปี40 วัตถุมงคล และเคยร่วมปลุกเสก เหรียญพระดังๆ หลายรุ่น


กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระครูธรรมสารพินิจ (พรหม ธมุมสาโร)อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม ในวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2565ณ อุโบสถ วัดโนนชัยวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในเวลา 13.00 น.พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนพร้อมกันที่กูฏิพระครูธรรมสารพินิจ แล้วเคลื่อนศพไปยังอุโบสถวัดโนนชัยวนาราม คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน สรงน้ำศพ ในเวลา 17.00 น. พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) ประธานในพิธี จุดธูปเทียน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา ในเวลา18.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมเป็นอันเสร็จพิธี


ขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์ และเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าสรงน้ำศพตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้นนี้หมายเหตุ : พิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น. ทุกคืน: กำหนดการอื่น ๆ จักแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป ติดต่อเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมได้ที่ :พระครูสังฆรักษ์ หวี อกโย ผจร.วัดโนนชัยวนาราม โทร.088-274-3590

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน