วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” และ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ มอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด และ Mister Donut จำนวน 100 กล่อง แก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 จังหวัดขอนแก่น/กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” และ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ นำโดย คุณสมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล, คุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด และ Mister Donut จำนวน 100 กล่อง
.


โดยมีคุณสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, คุณศุภกิจ อยู่ร่มพฤกษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น, คุณวรัญญา อยู่ร่มพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย, คุณชวนมิตร โคตรชนะ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ร่วมรับมอบ ณ ศาลากลาง เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย


โดยคณะได้ลงพื้นที่ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 23 เพื่อมอบถุงยังชีพ และขนมจาก Mister Donut ณ ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ โดยมี คุณกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่, พ.ต.อ.ธนูเทพ ฤทธิฤาชัย ผกก.สภ.แวงใหญ่, คุณชวภณ สุริยาประภา ปลัดอำเภอ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง, คุณชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม, นายพันเลิศ พรมมาตย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ร่วมรับมอบ


หลังจากนั้น คณะได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว หมู่บ้านชีท่าวังเวิน อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบถุงยังชีพและขนมจาก Mister Donut รวมถึงให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้


กลุ่มเซ็นทรัล ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566