วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มทบ.23 จ.ขอนแก่น/แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

มทบ.23 จ.ขอนแก่น/แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 65 พล.ท. สวราชย์ แสงผล มทภ.2/ ผอ.ศบภ.ทภ.2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี พล.ต. วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผบ.มทบ.23/ ผอ.ศบภ.มทบ.23, ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ผบ.พล.ม.3 ส่วนราชการ และผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ และร่วมปฏิบัติภารกิจ รับฟังการบรรยายสถานการณ์น้ำจาก ผอ.ปภ.เขต 6 ขอนแก่น, ชลประทานจังหวัดขอนแก่น, ปภ.ขอนแก่น และการปฏิบัติของ ศบภ.มทบ.23 ณ ห้องประชุม บก.มทบ.23 ในการนี้ มทภ.2 ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฯ และหน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนจังหวัดขอนแก่นในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยบูรณาการใช้กำลังและยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อจากนั้น ลงพื้นที่บ้านหนองปลาเข็ง ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 30 หลังคาเรือน ส่งต่อกำลังใจจากกองทัพบกและให้ความเชื่อมั่น “กองทัพบก ไม่ทอดทิ้งประชาชน” หลังจากนั้น เดินทางไปยังประตูระบายน้ำ D8 ซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำจากพื้นที่เขตเมืองขอนแก่น โดยสูบน้ำจากลำห้วยพระคือลงสู่ลำน้ำพองผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำชี เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น ในจุดนี้ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย สำนักงานชลประทานที่ 6 บรรยายสรุปการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อผลักดันน้ำพองลงน้ำชี และดำเนินการจัดทำ big bag และกล่อง gabion บรรจุหินใช้ปิดกั้นช่องคันคู 3L ที่ขาด ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและมีโอกาสจะเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจได้ ซึ่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกคน พร้อมทั้งขอบคุณในความเสียสละที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา.
ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566