วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คณะ สว. รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านวังเวิน ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

คณะ สว. รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านวังเวิน ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) นำโดย พล.ท.จเรศักณิ์ อานุภาพ, พล.ร.อ.อิทธิคมน์ ภมรสูตร สมาชิกวุฒิสภา, นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย น.ส.ธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอชนบท ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีบุญเรือง, หมู่บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ 13, และหมู่บ้านท่าข่อย หมู่ที่ 5 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อเยี่ยมเยือนประชาชนและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมตาม”โครงการสมาชิกวุฒิสภารวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดทางถนน สัญจรเข้า-ออกหมู่บ้านได้เฉพาะทางเรือเท่านั้น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566