วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองหว้า บ้านหนองหว้า ม.10 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายพิชิต สมบัติมาก ผอ.ทสจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยมีจิตอาสาพระราชทาน จากส่วนราชการ ทหาร อปท. นักเรียน และประชาชนทั่วไป ตำบลทรายมูล ร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง

จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น (ทสจ.) ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) อ.น้ำพอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการฯ จำนวนกว่า 3,000 ต้น มีต้นตะเคียนทอง, มะข่าโมง, สะเดา, พิกุล, ต้นดู่, พะยูง, ผักหวานป่า ฯลฯ เนื้อที่ปลูก 12 ไร่

ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายสำเร็จ คำโหลน พัฒนาการอำเภอน้ำพอง พร้อมทีมงาน สพอ.น้ำพอง ร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ