วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ตำรวจทางหลวงขอนแก่นได้รับใบประกาศตำรวจที่มีผลการปฎิบัติงานในด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่นประจำปี2565

ตำรวจทางหลวงขอนแก่นภาคภูมิใจในการปฎิบัติหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องจนได้รับใบประกาศประจำปี 2565 ที่กองบังคับการตำรวจทาง เมื่อเร็วไปนี้
พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผกก.ทล.เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับร.ต.ต.มนัตร์ เจริญ ด.ต.จิระ พลสงค์ สังกัด ส.ทล.2กก4บก.ทล.ขอนแก่น เป็นข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฎิบัติงานในด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่นประจำปี2565 สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริมจากหน่วยฯพร้อมกับ พ.ต.ท.บดินทร์ ชูเฉลิม สว.ส.ทล.2กก4บก.ทล.ขอนแก่น.รับใบประกาศเกียรติคุณ ของหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงน้ำพองอีกด้วย โดยมี พ.ต.อ.อนุรัตน์ ฉิมทิม ผกก4บก.ทล ขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีภาคภูมิใจกับข้าชราชทั้ง4นายที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ.

ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566