นายกฯ สั่งการเร่งระดมกวาดล้างอาวุธปืนอย่างจริงจัง สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชน

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการแจ้งเบาะแส อาวุธปืน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิดที่สายด่วน 191 และสายด่วน 1599 หรือเบอร์ตำรวจประสานงานชุมชน ได้ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันทุกภาคส่วน ป้องกันและแก้ปัญหาความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจัง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
 
นายอนุชาฯ กล่าวว่าจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าปัจจุบันมักมีการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญ สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยเร็ว ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติแล้ว
 
นายอนุชาฯ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการสำคัญในการปราบปรามอาวุธปืนโดยจะมุ่งเน้นไปที่บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แต่มีความประพฤติไม่เรียบร้อย หรือมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคม ต้องสืบสวนติดตามพฤติกรรมในเชิงลึก สามารถแจ้งให้นายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตได้ อีกทั้งจะมีการตรวจค้นกลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ่มวัยรุ่น เด็กแว้นที่มีพฤติกรรมชอบพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ และชอบยิงปืน นักเลงอันธพาล ที่มีพฤติกรรมก่อความวุ่นวาย ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บุคคลที่พกพาอาวุธปืนติดตามผู้มีอิทธิพล ผู้กว้างขวาง ผู้ประมูลรับเหมางานรายใหญ่ รวมไปถึงบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ผู้ติดตามทวงหนี้ บุคคลพ้นโทษ บุคคลที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน หรือความผิดอื่นโดยใช้อาวุธปืนในการกระทำความผิด บุคคลที่มีพฤติกรรม หรือลักลอบผลิต จำหน่าย หรือขายอาวุธปืนทางอินเทอร์เน็ต (Online) ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะผู้ผลิต ผู้จำหน่าย รายใหญ่ และผู้มีประวัติถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำซาก
 
“นอกจากนี้ ยังจะมีการตรวจค้นจับกุมแหล่งค้า ผลิต ซุกซ่อนอาวุธที่ผิดกฎหมาย แหล่งอบายมุข แหล่งมั่วสุม สถานบริการ กำหนดจุดตรวจ จุดสกัด และตั้งด่านตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ สกัดกั้นการลักลอบขนส่งอาวุธที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางบกและทางน้ำ สุ่มตรวจ ค้นสัมภาระรถโดยสารสาธารณะ สกัดกั้นการลักลอบซื้อขาย นำเข้า และส่งออกอาวุธผิดกฎหมายตามแนวชายแดน การปราบปรามการค้าอาวุธข้ามชาติ อีกทั้งขณะนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมสั่งการในเรื่องนี้ ทั้งในระดับสถานี กองบังคับการ และกองบัญชาการ เพื่อบริหารจัดการคดีไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน วางระบบการประสานงาน และส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขันควบคุมการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด” นายอนุชาฯ กล่าว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กสทช. ชวนทำความรู้จัก”กะทิ” สายรัดข้อมืออัจฉริยะติดตามข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ
ยกระดับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชัน สู่นวัตกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี มุ่งเพิ่มโอกาสทางการตลาด ช่วยรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน แนะเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตามนโยบาย UCEP
ผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่ได้รับความเสียหายจากการรักษา มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสูงสุด 4 แสนบาท ต้องยื่นเรื่องภายใน 2 ปี
มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี 2565 แก่บุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ทำประโยชน์-ความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติ
ขอนแก่นผักอีลอก ออกแล้ว อาหารอีสานพื้นบ้าน 1 ปีมี 1 ครั้งเท่านั้น แกงใส่หน่อไม้อร่อยมาก