วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ศบภ.มทบ.23 เติมน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค – บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

ศบภ.มทบ.23 เติมน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค – บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น. พัน.มทบ.23 ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 9 นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร 2 คัน ร่วมกับรถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า บรรทุกน้ำไปเติมถังกลางประปาหมู่บ้านจำนวน 12,000 ลิตร ไว้ให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ณ บ้านเหล่าโพนทอง ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งสถานการณ์น้ำในบ้านเหล่าโพนทอง น้ำจากลำน้ำชีได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่แก่งละว้า ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำหลักของบ้านเหล่าโพนทอง ส่งผลให้ระบบผลิตน้ำประปาเสียหายประชาชนในพื้นที่กว่า 900 หลังคาเรือนขาดแคลนน้ำสะอาดไว้ใช้สอย โดย พัน.มทบ.23 เฝ้าติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566