วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ประกาศเตือนห้ามผ่าน ถ.เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ น้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม.

ห้ามผ่าน ถ.เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ น้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม.
ถนนเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ เส้นทางไปอำเภอหนองเรือ-อำเภอบ้านฝาง ได้มีน้ำท่วมถนนเกิน 50เซนติเมตร นายอำเภออุบลรัตน์มอบ หมายให้เจ้าหน้าที่ปิดกั้นถนนแล้ว พร้อมติดป้ายเตือน


    นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภออุบลรัตน์ พร้อมนายวรชัย ธรรมชาติ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก
อส.อุบลรัตน์ที่ 13 ร่วมกับ สภ.อุบลรัตน์ และอบต.เขื่อนอุบลรัตน์ ตรวจสอบระดับน้ำที่ท่วมถนนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เส้นทางระหว่างบ้านภูเขาวง ต.เขื่อนอุบลรัตน์ -อุทยานแห่งชาติน้ำพอง พบว่าระดับน้ำสูงเกิน 50 ซม. เป็นระยะทาง 1.2 กิโลเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ จึงมอบหมายให้ทำป้ายแจ้งเตือนและปิดการจราจร รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางนี้ทราบเพื่อความปลอดภัย


    นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภออุบลรัตน์  เปิดเผยว่าดังนั้นขอแจ้งเตือนประชาชน ได้เตรียมตัวให้พร้อมผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของจ.ขอนแก่นและจ.หนองบัวลำภู  น้ำจากลำพะเนียงซึ่งมาจากจังหวัดเลยถึงหนองบัวลำภูและส้นตลิ่ง เข้าท่วมเขตเมืองหนองบัวลำภู โดยเส้นทางน้ำตามเส้นทางจากนี้ไป จะเข้าอำเภอโนนสังและเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนที่อยู่เหนือเขื่อนเขตอำเภอโนนสัง อำเภเมือง จ.หนองบัวลำภู อ.ภูเวียง อ.หนองนาคำ อ.หนองเรือ อ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นและผู้อยู่ใต้เขื่อนอำเภออุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น พื้นที่เสี่ยงสองฝั่งลำน้ำพองให้เก็บของขึ้นที่สูงรวมทั้งสัตว์เลี้ยงและเตรียมสิ่งของเครื่องที่จำเป็นหาติดบ้านไว้อย่างไฟฉายยารักษาโรคข้าวปลาอาหารและติดตามการประกาศของผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชนทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านของทุกท่านจากนี้ไปฝนไม่ตกน้ำอาจจะเข้าท่วมได้.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566