วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ที่สุดแล้วในภาคอีสาน!งานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ Smart Business Expo 2002

หอการค้าจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟ์ต์แวร์ไทย เป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและนำมาประยุกต์ใช้ดำเนินธุรกิจ เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในโลกยุคดิจิทัลเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะนำมาประยุกต์ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ
เมื่อเวลา 16.30 นวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานปาฐกถาพิเศษ และเปิดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ Smart Business Expo 2002 ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2565 ในการนี้ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมี นายกำแหง กล้าสุดนธ์ รองอธิบดีกระทรวงพาณิชย์ ,ท่านนายเหงี้ยน หง็อก เหียบ กงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย,นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น,นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ,นายภูริพันธ์ บุนนาก รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวในนามผู้สนับสนุนการจัดงาน ,นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล กรรมการหอการค้าไทย กล่าวแสดงความยินดี ,ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น,รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายวิฑูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) ประธานหอการค้าทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน และ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงาน


นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในนามชาวจังหวัดขอนแก่นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกี่ยรติทุกท่านสู่จังหวัดขอนแก่น และยินดีต้อนรับเข้าสู่งานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ ” SMART BUSINESS EXPO 2022″ ในวันนี้จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC (East West Economic Corridor)เส้นทางที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก – ตะวันออกของการคมนาคม เพื่อเชื่อมต่อระหว่างประเทศ และหัวเมืองสำคัญๆ ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) เป็นจังหวัดมีที่ที่ตั้งซึ่งมีความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตในการลงทุน และจังหวัดขอนแก่นยังได้รับการเป็นเมือง ไมซ์ (MICE City) และสมาร์ทชิตี้ (Smart City) อีกด้วยการจัดงาน Smart Business Expo 2022 ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้จังหวัดขอนแก่น จะก้าวเป็น Hub Digital Transform GMS ของกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งผมมั่นใจว่าจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆจะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดประโยชน์แก่จังหวัดขอนแก่น และภูมิภาคใกล้เคียงอย่างแน่นอน


นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานว่าหอการค้าจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟ์ต์แวร์ไทย จัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ “สมาร์ทบิซิเนส เอ็กโป 2022” เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะนำมาประยุกต์ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและนำมาประยุกต์ใช้ดำเนินธุรกิจ เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในโลกยุคดิจิทัล
ซึ่งภายในงานจะมีผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนกลางรวมถึงภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสตาร์อัพ ตลอดจนสถาบันการเงินให้สินเชื่อธุรกิจ มาร่วมออกบูธแสดงสินค้า ไม่ต่ำกว่า 200 บูธ


ด้าน ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงแม้ว่าการสร้างประสบการณ์ที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลจะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำนห้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ สร้างความสัมพันธ์กันการสร้างประสบการณ์ที่พึ่งพอใจแก่ผู้บริโภคในยุคิจิทัลจะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ช่วยให้บริษัทได้รับผลประโยชน์มากมาย บุคลากรเน้นการทำงนด้านการสร้างกลยุทธ์ ผ่านนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าปฏิบัติการ และทำงานซ้ำๆ เดิมฯ รวมถึงการสร้างเครื่อข่ายการทำงาน และ Knowledge sharing ให้บุคลากรจากหลากหลายแผนกได้มีการลกเปลี่ยนความคิดนด้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนั่งอยู่ตรงไหนในออฟฟิศ หรือทำงานจากที่ใดบนโลกก็าม มากไปกว่านั้นการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตก็ดีจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจ Insightsของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค และความต้องการแบบลึกซึ้งทำให้การตัดสินใจนั้นเป็นไปตามข้อมูลแบบ Real time ไม่ใช่เป็นเพียงการคาดคะเน ซึ่งสิ่งเหล่าให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพ และตอบสนองวิสัยทัศน์ของบริษัทได้มากขึ้น


ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปแล้วเราอยู่ในยุที่เทคโนโลยีมีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในชีวิต และการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทต่าง1 จึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะนำทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ กระผมมีความยินดีมาก ที่การจัดงานในรูปแบบงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจSMART BUSINESS EXPO 2022″ ได้เกิดขึ้นในภาพอีสาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดรับกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล


ส่วน นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล กรรมการหอการค้าไทย กล่าวแสดงความยินดีว่า เนื่องในการจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ ” SMARTBUSINESS EXPO 2022″ ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมไคซ์ขอนแก่น ในยุคคิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญให้การดำเนินธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการไม่น้อย การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุดคิจิทัล ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่บริโภค ไม่เพียงแต่ภาคการปฏิบัติการที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เท่านั้น แต่สิ่งนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่องค์กรและบุดลากรทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานตำแหน่งสุดจะต้องมีส่วนร่วมในการปรับตัวไปสู่ยุ 4.0นี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรแข่งขันในยุคที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดได้


นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประทุมและนิทรรศการ (องค์การ) กล่าวว่า ในนามของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ Smart Business expo 2022 ในวันนี้ทีเส็บ ในฐานะหน่วยงานรัฐทำหน้าที่ชับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ของประเทศไทยประกอบด้วย Meetings, Incentives, Conference, และ Exhibitions / Events ซึ่งเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนและต่อยอดทางธุรกิจ โคย ทีเส็บ ให้ความสำคัญในการยกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางของไมซ์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการค้า และการลงทุน โดยเฉพาะงานแสดงสินค้าที่เป็นplatformสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนในระยะยาวสู่พื้นที่การจัดงานจังหวัดขอนแก่น เป็นไมซ์ซิตี้ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2556

ซึ่ง ทีเส็บ ให้การสนับสนุนส่งเสริมทุกกิจกรรมไมซ์ในจังหวัดมาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง อีกทั้งจังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งจุดหมายปลายทางในการจัดงานแสดงสินค้าของภาตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลและแผนพัฒนาระดับภูมิภาคที่ต้องการให้ขอนแก่นเป็นศูนย์การชับเคลื่อนธุรกิจชิงนวัดกรรมและเทคโนโลให้สมกับเป็นหนึ่งในเมือง SMA ines expo 2022 ในครั้งนี้จึงเป็นเป็นงานแสดงสินค้าที่ตอกย้ำความมีศักยภาพเมืองมั่นเสริมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้เข้าถึงเทคโนโลยีในการดำเนินเพิ่มศักยภาพให้องค์กรสามารถแข่งขันธุรกิจในโลกยุดิจิทัล ยกระดับเพิ่มขีคความสามารถแข่งขันทางธุรกิจในระดับนานาชาติ

ภายในงานจะมีผู้ประกอบการธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนกลาง รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย สตาร์ทอัพ ตลอดจนสถาบันการเงินให้สินเชื่อมาร่วมออกบูธแสดงสินถ้าและบริการ ไม่ต่ำกว่า 200 บูธ เชิญผู้ซื้อ Trade Buyer กว่า 100 รายการสนับสนุนงานในครั้งนี้ อยู่กายใต้การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ ในโครงการที่ชื่อว่า Empower Thailand Exhibition (EMTEX โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพขึ้นระดับภูมิภาค หรือที่เรียกว่า Regional show จากการทีเส็บได้ร่วมทำงานกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่นอย่างใกล้ชิด เราเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุดสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ โดยงานนี้จะนำมา


ซึ่งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งให้เกิดการลงทุนหรือเป็นคู่ด้าทางธุรกิจ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกิดการพัฒนาการค้า การจัางงาน โดยการจัดงานนี้มีกิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า) ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขายในงาน ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
สุดท้ายนี้ ทีเสีบยังคงมุ่งมั่นพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันงานแสดงสินค้าในระยะยาวอย่างเต็มที่ โดยเป็นผู้ร่วมคิด ผู้ร่วมสร้าง และผู้ร่วมเดินเคียงข้างผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ต่อยอดธุรกิจและให้ขอนแก่นไมซ์ซิตี้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มณฑลส่านซีประกอบพิธีบูชาจักรพรรดิเหลืองเนื่องในเทศกาลเช็งเม้งประจำปี 2567
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
โก โฮลเซลล์ เดินหน้าขยายไม่หยุด เปิดสาขาล่าสุด “รังสิต”  พลิกทำเลทอง สู่ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารขนาดใหญ่ ปลุกกำลังซื้อผู้ประกอบการคึกคัก
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี