ขอนแก่นมอบโล่ “บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว”ประจำปี 2565 ให้กับครัวเรือนต้นแบบห่างไกลยาเสพติด

ขอนแก่นมอบโล่ “บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว”ประจำปี 2565 ให้กับครัวเรือนต้นแบบห่างไกลยาเสพติดที่ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข และชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หรือ ทน. เปิดเผยว่า คณะทำงานบ้านสีขาว พร้อมด้วยอาสาสมัครหัวใจทองคำ อาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด รวมไปถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและส่วนราชการ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อมอบโล่เกียรติคุณ พร้อมธงปลอดยาเสพติด และสายริสแบนด์ ตามโครงการบ้านสีขาว ครอบครัวสีขาว เทศบาลนครขอนแก่น ให้กับชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการบ้านสีขาวชุมชนสีขาวประจำปี 2565 แก่ครอบครัวที่ประกอบอาชีพสุจริตไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งถือเป็นการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกัน ของการระบาดยาเสพติดในชุมชน ที่ผ่านการประเมินและเข้าร่วมโครงการฯ

” ในปี 2565 ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข และชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี มีครัวเรือนที่ผ่านการประเมิน 20 ครอบครัว แยกเป็นชุมชนเจ้าพ่อทองสุข จำนวน 10 ครอบครัว ประกอบด้วย นายสมบัติ โทแสง, นางเหรียญ แสนยากรณ์, นางกณภัทร สุรพินิจ, น.ส.ปาลิตา ลีลาวงศานนท์, นางฤดีพร โวเมือง, นายสุกชัย วงษ์จำออง, นางพัทธนันท์ ลิ้มพาณิชย์, นางโสภี อุดมศรีวัฒนา, น.ส.โยษีตา จันทิมา และ นายสราวุฒิ จันทร์พิทักษ์ และชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี จำนวน 10 ครอบครับ ประกอบด้วย นายบุญชัย ศิริศรีมังกร, นายเสรี ห่วงรัตน์, นายสุทิน พรพิรุณโรจน์, นายพรชัย แก้วกุลชัย, นายชาญยุทธ แก้วบุลชัย, นายวิสูตร คุ้มกระทึก, นายเสถียร หิรัญย์วงษ์วีระ, นายสมศักดิ์ ซื่อศิริสวัสดิ์, นายสมนึก นิธิวัฒนศักดิ์ และนายประพจน์ เหล่าวีระโยธิน”

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การประเมินครัวเรือน ต้นแบบบ้านสีขาวชุมชนสีขาว ในเขตเทศบาลฯ นั้น จะทำการประเมิน ทั้ง 95 ชุมชน ตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอขึ้นมา ตามกฎระเบียบที่กำหนด ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน แล้ว เทศบาลฯและเครือข่ายจะลงพื้นที่มอบ มอบโล่ สายรัดข้อมือ พร้อมธงตราสัญลักษณ์ “โครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว” แก่ครอบครัวที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งต้องขอขอบคุณคนในชุมชนในเขตเทศบาลทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังความเข้มแข็ง ร่วมกันนำชุมชนสู่สังคมปลอดยาเสพติด อย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน