วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

“จิตอาสา ราชมงคลขอนแก่น” จัดกระสอบทราย ช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

04 ต.ค. 2022
112

 “จิตอาสา ราชมงคลขอนแก่น” จัดกระสอบทราย ช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ขอนแก่น
คณาจารย์ พร้อมด้วย นักศึกษาจิตอาสา ราชมงคลขอนแก่น ระดมกำลังกรอกกระสอบทรายช่วยเหลือน้ำท่วม ชุมชนบ้านกอก และโรงเรียนคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น และพื้นทีบ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม


   เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น นำคณะนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำกระสอบทรายช่วยเหลือน้ำท่วม ชุมชนบ้านกอก และโรงเรียนคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่บ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม และตำบลใกล้เคียง


   อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า มทร.อีสาน พร้อมให้การสนับสนุนเร่งด่วนพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดขอนแก่น จากอิทธิพลของพายุโนรู โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ขุนแผน ปฏิมาประกรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ประสาท ภูปลื้ม อาจารย์อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย อาจารย์พีรวิทย์ โชคเหมาะ อาจารย์ บรรลุ เพียชิน นำนักศึกษาจิตอาสา กรอกกระสอบทราย และขนส่งกระสอบทราย ส่งมอบน้ำดื่ม โดยครั้งนี้ได้นำเรือท้องแบนที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ต่อเมื่อปีพ.ศ. 2554 ออกไปใช้ประโยชน์ช่วยขนส่งสิ่งของบริเวณที่มีน้ำท่วมขังสูงและรถไม่สามารถขนส่งได้ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ ถนนชุมชนบ้านกอก หน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณชุมชนรอบบึงหนองโคตรและ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน จนถึงวันนี้ คือ 4 ตุลาคม 2565 ได้ขยายพื้นที่ช่วยเหลือไปยังบ้านท่าหิน และได้รับการสนับสนุน จากมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการใช้รถหกล้อยกสูงบรรทุกกระสอบทรายเข้าพื้นที่และขนส่งนักศึกษาจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม พร้อมทั้งระดมบริจาคจากคณาจารย์และศิษย์เก่าได้สนับสนุนทรายจำนวน 5 คิว และวิทยาเขตให้การสนับสนุนทรายจำนวน 10 คิว บรรจุกระสอบได้ประมาณ 700 กระสอบเพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อเป็นการสร้างแนวกำแพงกันน้ำเพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำเข้าพื้นที่พักอาศัยและร้านค้าสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชน


ทั้งนี้ อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม และยังต้องการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้บำเพ็ญประโยชน์ และมีความเสียสละพร้อมเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติในทุกสถานการณ์

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง