วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

“จิตอาสา ราชมงคลขอนแก่น” จัดกระสอบทราย ช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

04 ต.ค. 2022
426

 “จิตอาสา ราชมงคลขอนแก่น” จัดกระสอบทราย ช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ขอนแก่น
คณาจารย์ พร้อมด้วย นักศึกษาจิตอาสา ราชมงคลขอนแก่น ระดมกำลังกรอกกระสอบทรายช่วยเหลือน้ำท่วม ชุมชนบ้านกอก และโรงเรียนคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น และพื้นทีบ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม


   เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น นำคณะนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำกระสอบทรายช่วยเหลือน้ำท่วม ชุมชนบ้านกอก และโรงเรียนคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่บ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม และตำบลใกล้เคียง


   อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า มทร.อีสาน พร้อมให้การสนับสนุนเร่งด่วนพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดขอนแก่น จากอิทธิพลของพายุโนรู โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ขุนแผน ปฏิมาประกรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ประสาท ภูปลื้ม อาจารย์อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย อาจารย์พีรวิทย์ โชคเหมาะ อาจารย์ บรรลุ เพียชิน นำนักศึกษาจิตอาสา กรอกกระสอบทราย และขนส่งกระสอบทราย ส่งมอบน้ำดื่ม โดยครั้งนี้ได้นำเรือท้องแบนที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ต่อเมื่อปีพ.ศ. 2554 ออกไปใช้ประโยชน์ช่วยขนส่งสิ่งของบริเวณที่มีน้ำท่วมขังสูงและรถไม่สามารถขนส่งได้ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ ถนนชุมชนบ้านกอก หน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณชุมชนรอบบึงหนองโคตรและ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน จนถึงวันนี้ คือ 4 ตุลาคม 2565 ได้ขยายพื้นที่ช่วยเหลือไปยังบ้านท่าหิน และได้รับการสนับสนุน จากมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการใช้รถหกล้อยกสูงบรรทุกกระสอบทรายเข้าพื้นที่และขนส่งนักศึกษาจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม พร้อมทั้งระดมบริจาคจากคณาจารย์และศิษย์เก่าได้สนับสนุนทรายจำนวน 5 คิว และวิทยาเขตให้การสนับสนุนทรายจำนวน 10 คิว บรรจุกระสอบได้ประมาณ 700 กระสอบเพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อเป็นการสร้างแนวกำแพงกันน้ำเพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำเข้าพื้นที่พักอาศัยและร้านค้าสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชน


ทั้งนี้ อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม และยังต้องการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้บำเพ็ญประโยชน์ และมีความเสียสละพร้อมเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติในทุกสถานการณ์

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566