วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

พช.ขอนแก่น รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชานเลนเจอร์ ชั้น1 อิมแพค เมืองทองธานี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 และมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ โอกาสนี้ ได้แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พร้อมเปิดการจัดแสดงนิทรรศการ Better Services for Better Life ในรูปแบบ Virtual Exhibition

โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐฯ เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ รวม 7 รางวัล

ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน ผลงาน “โครงการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”