วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

รด.จิตอาสา ช่วยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเตรียมแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นจังหวัดขอนแก่น

รด.จิตอาสา ช่วยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเตรียมแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นจังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 23 นำนักศึกษาวิชาทหาร “รด.จิตอาสา” จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานร่วมกับจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดเตรียมไว้แจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 3,000 ถุง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้มีจิตสาธารณะ แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ณ ศาลาประชาคม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566