วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

จังหวัดขอนแก่น เปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของคนทำ D ได้ ดี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 – 3 ชั้น 1 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP (QD) จำนวน 47 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด จาก 20 จังหวัด ภาคอีสานจังหวัดละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 67 คน

โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) และกำหนด Kick Off ในวันนี้ เพื่อเป็นเวทีในการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จุดที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ จุดที่ 3 จังหวัดขอนแก่น และจุดที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคอิสาน โดยกลุ่มเยาวชนพื้นถิ่น และการบรรยายพิเศษ จุดประกายแนวคิดที่สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นลักษณะของการพัฒนาเพิ่มมูลค่าเน้นนำเสนอให้ตรงใจลูกค้าสมัยใหม่