วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

มติอนุมัติหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa) หรือ STV ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขสำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ คือ
-ต้องเป็นบุคคลต่างด้าวเดินมาพำนักระยะยาว (Long Stay)
-ต้องยอมรับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนั้นคือการกักกันตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน ซึ่งสามารถกักกันตัวในโรงแรมหรือโรงพยาบาล
-ต้องแสดงหลักฐาน เช่นหลักฐานการจองที่พัก โดยใช้เป็นหลักฐานในหลังกักตัวครบ 14 วัน หรือหลักฐานสำเนาห้องชุด โฉนดบ้านพัก ที่พัก ซึ่งเป็นกรรมสิทธิของบุคคลนั่นๆ เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีที่พักอยู่ในประเทศไทย สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
-มีหลักฐานการชำระเงิน ดาวน์หรือการซื้อการเช่าสำหรับที่พักอาศัย ตามกฎหมาย 
-ผ่านการดำเนินการ ลงตราวีซ่าครั้งละค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
ครั้งแรกอนุญาตให้พักได้ 90 วัน ขยายได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมทั้งหมด 9 เดือน จะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนตุลาคม สัปดาห์ละ 100 คน หรือ 1,200 คน/เดือน
ทั้งนี้ ยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถนำเงินเข้าประเทศได้กว่า 1,000 ล้านบาท/เดือน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจะต้องแจ้งความจำนงผ่านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เท่านั้น