วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

กฟผ.โดยฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชักชวนเด็กๆเยาวชนและชาวบ้านตูมน้อย  ต.เมืองเก่า ขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม

กฟผ.โดยฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชักชวนเด็กๆเยาวชนและชาวบ้านตูมน้อย  ต.เมืองเก่า ขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสอดรับนโยบายจังหวัดขอนแก่นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวถือเป็นปอดของชุมชน ณ วัดป่ามิ่งเมือง บ้านตูมน้อย จังหวัดขอนแก่น

             เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ณ ป่าชุมชนวัดป่ามิ่งเมือง บ้านตูมน้อย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม   มีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ  และนายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้,ร่วมด้วย นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า, นางสาวรัมภามาศ  ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  ชาวบ้านตูมน้อย จิตอาสา อสม.อปพร.เดินทางมาร่วมปลูกป่ากว่า 300 คน

            ทางด้านนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่นได้กล่าวถึงการร่วมกิจกรรมและกล่าวขอบคุณทาง กฟผ.ว่า “ในนามของพี่น้องประชาชาวอำเภอเมืองขอนแก่นต้องขอขอบคุณทาง กฟผ.ที่ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาโดยตลอดเพื่อส่วนรวม ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเป็นต้น วันนี้ทาง กฟผ.ได้มาจัดกิจกรรมการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ได้ชักชวนเเด็กๆนักเรียนและชาวบ้านมาร่วมกันปลูกถือว่าเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีๆแก่เยาวชนถือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมมาก จึงขอขอบคุณทาง กฟผ.มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ” นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น

         ด้านนายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ได้กล่าวเสริมว่า “การมีป่าไม้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สร้างความร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ หากว่าเมืองไหนไม่มีป่าไม้บ้านเมืองนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นเมือง วันนี้ กฟผ.ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเก่า มีท่านนายอำเภอร่วมเดินทางมาเป็นประธานปลูกป่าในวันนี้ด้วย ทุกภาคส่วนวันนี้ก็ได้ให้ความร่วมมือรวมทั้งป่าไม้เขตด้วย สุดท้ายอยากให้เด็กๆเยาวชนรักษาป่าของบ้านเราช่วยกันดูแลให้ต้นไม้เติบโตเพื่อเป็นปอดของชุมชนเมือง ป่าช่วยลดภาวะโลกร้อน ช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อบ้านเมืองของเรา ขอบคุณทาง กฟผ.อีกครั้งนะครับ”นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

         สุดท้ายนายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นหน่วยงานด้าน รัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย โดยมีนโยบายสำคัญที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากปณิธานในการ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยเหตุผลดังกล่าว การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้จัดตั้งโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมขึ้น โดยการร่วมมือกับวัด สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน ประชาชนในพื้นที่อย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะปลูกฝังการปลูกและดูแลรักษาป่าให้กับประชาชน ชุมชน และเยาวชนที่มีพื้นที่ใกล้สถานีไฟฟ้าแรงสูงและแนวสาย

ส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ กฟผ. รับผิดชอบซึ่ง วัดป่ามิ่งเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ใกล้สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 2 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่าง ยิ่งที่ กฟผ. จะได้ดูแลชาวบ้านเป็นอย่างดี ถือว่าเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันระหว่าง กฟผ. และชุมชน โดย กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนการปลูกป่าชุมชนในพื้นที่วัดป่ามิ่งเมืองในวันนี้ เพื่อให้ชาวบ้านบ้านตูมน้อยมีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงมา ช่วยกันร่วมปลูกป่าในวันนี้อย่างอบอุ่น ถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกด้วย”นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าวปิดท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
กฟผ. ขอเชิญร่วมแชร์ไอเดียประหยัดพลังงานช่วงฤดูร้อน
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน