วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

“สุดเก่ง นร.ขอนแก่นวิทย์คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล

24 ก.ย. 2022
233

“สุดเก่ง นร.ขอนแก่นวิทย์คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ได้จัดโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัลครั้งที่ 19 ขึ้น ในวันที่ 20 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชนในแขนงผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ และเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ โดยมีการจัดประกวดรอบคัดเลือก และรองชิงชนะเลิศโดยมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 200 คนทั่วประเทศเข้าแข่งขันในครั้งนี้
ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศ ต้องอ่านข่าว ต่อหน้าคณะกรรมการ ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นั้น ผลการแข่งขันปรากฎว่า นักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ นายปุณณวิช เตียวประเสริฐ ม.6/11 และ 2. รางวัลชมเชย นายธนพล แสนสีคำม้วน ม.5/7


นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า นับเป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งของชาวชมพู ฟ้า เหลือง ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รร.ขอนแก่นวิทยายน ทำได้ในวันนี้ โรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ส่งเสริมให้ครูนำเทคนิควิธีการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของ WCSS คือนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก ผลลัพธ์นี้จึงเป็นที่ประจักษ์ ในนามฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอขอบคุณทีมงานนำโดย คุณครูเฉลิมชัย พันธุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คุณครูคัมภีรพรรณ ไชยธรรม คุณครูเพ็ญนิภา ทองโคตร ผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เป็นตัวแทน พร้อมทีมงานคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและครอบครัวที่เป็นกำลังสำคัญส่งเสริมสนับสนุนในครั้งนี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566