คณะคาราวานรถยนต์ ISAN in LOVE ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสานชมการเดินแบบกิตติมาศักดิ์ ณ วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติร่วมเดินแบบ ผลักดันผ้าไทยเป็น Soft Power กระตุ้นการเดินทาง          ในกิจกรรมคณะคาราวานรถยนต์ ISAN in LOVE ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสาน

เมื่อวันที่19 กันยายน 2565 ณ วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา) อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติร่วมกิจกรรมเดินแบบ “หนองบัวลำภู-นครแห่งผ้า” พร้อมกับผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวส่วนกลาง และผู้แทน ททท.สำนักงานภาคอีสาน 8 สำนักงาน พร้อมร่วมต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ ISAN in LOVE ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสาน ปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2565 เป็นกิจกรรมคาราวานรถยนต์เพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) 20 จังหวัด โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ซึ่งการจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่าร้อยคน ประกอบด้วยพันธมิตรเครือข่ายด้านท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจากกรุงเทพฯ และสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมถึงสื่อมวลชน และ ททท. ภาคอีสาน ทั้ง 8 สำนักงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู และสร้างความเชื่อมั่น พร้อมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในภาคอีสานและประเทศไทย หลังจากสถานการณ์ COVID-19 ได้เริ่มคลี่คลายลง

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ในการมาเยือนจังหวัดหนองบัวลำภูของคณะคาราวานในครั้งนี้ ดิฉันขอประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ กิจกรรม เอกลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่น อาทิ ภูพานน้อย พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ถ้ำเอราวัณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตาดไฮ เป็นต้น อย่างเช่นการจัดกิจกรรมเดินแบบในวันนี้ ทุกท่านจะได้ชมกรรมวิธีของแต่ละฐานการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้และออกแบบขวัญตา ทำให้ทุกท่านได้สัมผัสกระบวนการขั้นตอนการทอผ้าจากชาวบ้านที่รังสรรค์ออกมาแต่ละผืนได้อย่างประณีตและงดงาม ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูเอง มีสินค้าที่เป็นรู้จักและขึ้นชื่อในเรื่อง “ผ้าฝ้ายและผ้าไหม” ถือเป็น Soft Power ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการสร้างแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์ไปสู่สากล อย่างแบรนด์ “ขวัญตา” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นอย่างมาก และจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ความเป็น “แพรพรรณลุ่มภู” ให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัส และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเส้นทางผ้าอีกด้วย

นางศิวพร กล่าวต่ออีกว่า ถึงแม้ว่าจังหวัดหนองบัวลำภูจะเป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่ก็ยังถือว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ เพราะสามารถแวะทานอาหาร หรือช้อปปิ้ง และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งในปี 2565 ช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้ามายังพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1.99 แสนคน มีรายได้เข้ามายังพื้นที่กว่า 196 ล้านบาท  ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดหนองบัวลำภู มีสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และให้นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจ พร้อมประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวอีกว่า กิจกรรมคาราวานรถยนต์ ISAN in LOVE  ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเดินทางสำรวจเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดใหม่ หรืออัพเดตแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและมีศักยภาพในพื้นที่ของภาคอีสานแล้ว ยังได้มุ่งเน้นการทำตลาด โดยได้นำเสนอจุดแข็งตามแผนการตลาดการท่องเที่ยวในปี 2566 คือ “ธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม” สอดคล้องกับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมและยกระดับการบริการและการจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและความพร้อม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้กิจกรรมคาราวานรถยนต์ฯ ยังได้เปิดโอกาสให้กับ ททท. สำนักงานภาคอีสาน ทั้ง 8 สำนักงาน ที่จะได้มีการนำเสนอแผนการตลาดการท่องเที่ยวของสำนักงานและของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2566 ให้กับพันธมิตรเครือข่ายทางการท่องเที่ยว รวมทั้งสื่อมวลชน ได้รับทราบรับรู้ว่าจะมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอในปีงบประมาณหน้า และตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคภาคอื่นๆ  ก่อให้เกิดการเดินทางนำคณะทัวร์เข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสาน และภูมิภาคอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น หลังจากที่ซบเซาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มานาน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2567″สงกรานต์ผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส”
เปิดแล้วงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2567” ชวนรับความสุขทุกมิติของท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สอทอ.ร่วมกับ ททท.จัดกิจกรรม V Change the World Concert Project ชมคอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุขสุดๆ…ฉุดไม่อยู่…ตอน นูโว ร่าเริงเต็มที่…ดีต่อโลก…เลย
เย็นทั่วไทย งาน“Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567”
ร้อยเอ็ด แถลงข่าวจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2567
รมว.ท่องเที่ยว จับมือ กระทรวงสาธารณสุข สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ