วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมพิธีปิดโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ เรือนจำอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขัง ตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์” เพื่อให้ผู้ตัองขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 106 คน โดยการอบรมดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจะต้องผ่านการอบรมตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ซึ่งเรือนจำอำเภอพล ได้จัดพิธีเปิดการอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2563

ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีฯ