วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สุดคึกคัก!สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดงาน “Air Rail and Logistics Expo 2022”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดงาน “Air Rail and Logistics Expo 2022”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงาน “Air Rail and Logistics Expo 2022” โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ นายสมบัติ เพ็งพระจันทน์ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ ขอนแก่น , นายเหงี้ยน หง็อก เหียบ กงสุลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจังหวัดขอนแก่น , นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , นายปริญ นาชัยสิทธิ์ นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย , นายณัฐพล พลศิริฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอีสาน , ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจ และพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้

สำหรับ งาน Air Rail and Logistics Expo 2022 และ Motor Show 2022 At Khon Kaen ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565 ภายใต้การจัดงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมการบิน ระบบราง และระบบโลจิสติกส์ ของเมืองขอนแก่นและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(Greater Mekong Subregion:GMS) ได้แก่ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ จีนตอนใต้ โดยเฉพาะเมืองหลักตามเส้นทาง EWEC (East-West Economic Corridor) และเมืองตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor:NSEC) ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางตามเส้นทางดังกล่าว โดยรูปแบบงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1)โซนนิทรรศการ ด้านอากาศยาน ระบบราง และโลจิสติกส์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,มทร.อีสาน , วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและสถาบันอื่นๆอีกมากมาย

ส่วนที่ 2) โซนแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านอากาศยาน ระบบราง และโลจิสติกส์ กว่า 150 บูท รวมไปถึงเครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ส่วนที่ 3) การจับคู่เจรจาการค้า(Business Matching) และการอบรม สัมมนา หลายหัวข้อ เช่น สัมมนา“ทิศทางการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศไทย” โดย นายกิติพันธ์ ปานจันทร์ อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางราง บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของไทยและการ เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน” โดย นายกำพล บุญชม รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ การรถไฟแห่งประเทศไทย เสวนา เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย”โดย อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย เรื่อง “ประเด็นกฎระเบียบและข้อกฎหมายของการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย ” โดย ดร.รองรัตน์ วิโรจน์เพชร ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และการเสวนาวิชาการและระดมสมอง เรื่อง “โอกาสและความท้าทายด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบรางระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศจีน-เวียตนาม-สปป.ลาวภายใต้กรอบ NeEC เขตเศรษฐกิจพิเศษ และประชาคมอาเซียน ตามที่ท่านรองอธิการบดีได้นำเรียนไปแล้ว ยังมีการประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในอุตสาหกรรมการบินที่น้ำพองร่วมด้วย

อีกทั้งในปีนี้ชมรมผู้ค้ารถยนต์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงาน Motor Show 2022 AT Khonkaen ภายใต้แนวคิด(Concept) “รวมพลคนรักรถ” โดยรูปแบบงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1) โซนนิทรรศการ นวัตกรรม เทคโนโลยี ยานยนต์ จักรยายนต์ รถคลาสสิค รถซิ่ง รถแต่งแต่ละรุ่นแต่ละประเทศที่หาดูยาก นำแสดงในงาน

ส่วนที่ 2)โซนแสดง สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ กว่า 4,000 ตารางเมตร ได้แก่ กลุ่มรถยนต์ รถจักยานยนต์ กลุ่มประดับยนต์ และอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์แบบครบวงจร และโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ จากค่ายรถที่จะนำมาลดราคาหรือแถมให้กับผู้ต้องการออกรถใหม่

ส่วนที่ 3) การจับคู่เจรจาการค้า(Business Matching) ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย การสร้างเครือข่าย(Networking) ของกลุ่มคนรักรถแต่ละประเภท เช่น การจัด Meeting Motor bike , Racing Car และ Car Audio Show การอบรม เสวนา การทำ workshop ของกลุ่มประดับยนต์ และมีการประกวดแข่งขัน Dino test

ที่มา/สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สอท.ขก.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เมืองไป่เซ่อผลักดันอุตสาหกรรมมะม่วง เปิดเส้นทางอันสดใสกรุยทางสู่การฟื้นฟูชนบท
มณฑลส่านซีประกอบพิธีบูชาจักรพรรดิเหลืองเนื่องในเทศกาลเช็งเม้งประจำปี 2567
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
โก โฮลเซลล์ เดินหน้าขยายไม่หยุด เปิดสาขาล่าสุด “รังสิต”  พลิกทำเลทอง สู่ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารขนาดใหญ่ ปลุกกำลังซื้อผู้ประกอบการคึกคัก
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน