พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมหารือการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหารือในการกำหนดแนวทาง/เตรียมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบัน

ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุม และนำสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม อาทิ การประกวดผ้าไหม การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทั่วไป และโดมแอร์ การจัดแสดงโชว์ผ้าไหมที่ชนะการประกวด เวทีเสวนา และการเดินแฟชั่นผ้าไหม ภายในงานเทศกาลไหมฯ