วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

“มทบ.23 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำกำลังพลถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะอินทรีย์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ

“มทบ.23 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำกำลังพลถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะอินทรีย์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ
ปัญหาโลกร้อน และปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน โดยพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างขยะมากเป็นอันดับที่ 17 ของโลก ซึ่งในแต่ละวันมีขยะที่ไม่ถูกจัดการอย่างถูกต้องเป็นจำนวนมาก การคัดแยกขยะยังเป็นปัญหาสำหรับประชาชนคนไทยรวมถึงภายในบ้านพักของทหารด้วย

ในการนี้ พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้เล็งเห็นปัญหาซึ่งเกิดจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมโดยได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะอินทรีย์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาเข้าถ่ายทอดเทคโนโลยี และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 0900 พันเอก สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ให้การต้อนรับ ดร. รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและคณะ พร้อมทั้งผู้แทนจากบริษัท SMS คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตถุงพลาสติกชีวภาพ ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ หัวหน้าโซน หัวหน้าห้องแถว และผู้แทนหน่วย เข้าร่วมรับฟังความรู้การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทางเจ้าหน้าที่จากโครงการทหารพันธุ์ดี หมอพันธุ์ดี สห.พันธ์ุดี รด.พันธุ์ดี และผู้ต้องขังพันธุ์ดี เข้าร่วมกิจกรรม โดยนำขยะอินทรีย์ที่เกิดจากครัวเรือนบรรจุในถุงพลาสติกชีวภาพนำมาจัดทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อแปรรูปขยะอินทรีย์ในครัวเรือนมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ในการปลูกพืชผักในโครงการทหารพันธุ์ดี รวมทั้งปลูกพืชผักในบ้านพักของตัวเองตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง หน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน เป็นการแปรรูปขยะที่มีในครัวเรือนย่อยสลายเป็นปุ๋ยและใช้ประโยชน์ต่อไป ในการนี้คณะวิทยากรได้ให้การสนับสนุนมอบถุงพลาสติกชีวภาพให้แก่มณฑลทหารบกที่ 23 เพื่อใช้ในการจัดการขยะอินทรีย์ภายในหน่วย รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้ถุงขยะถุงพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตนเองไม่ทิ้งเป็นขยะทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นภาระของลูกหลานในอนาคต
ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่บ้านคำบอนตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองขอนแก่น
ทต.พระลับเอาจริง นำข้าราชการ-พนักงานและลูกจ้าง ตรวจหาสารเสพติด
ชาวขอนแก่นพร้อมใจ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9
คุณหญิงกัลยา ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง
(มีคลิป)จังหวัดขอนแก่น แถลงพร้อมจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023
มทบ.23 ขอนแก่น นำจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล