“มทบ.23 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำกำลังพลถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะอินทรีย์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ

“มทบ.23 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำกำลังพลถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะอินทรีย์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ
ปัญหาโลกร้อน และปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน โดยพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างขยะมากเป็นอันดับที่ 17 ของโลก ซึ่งในแต่ละวันมีขยะที่ไม่ถูกจัดการอย่างถูกต้องเป็นจำนวนมาก การคัดแยกขยะยังเป็นปัญหาสำหรับประชาชนคนไทยรวมถึงภายในบ้านพักของทหารด้วย

ในการนี้ พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้เล็งเห็นปัญหาซึ่งเกิดจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมโดยได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะอินทรีย์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาเข้าถ่ายทอดเทคโนโลยี และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 0900 พันเอก สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ให้การต้อนรับ ดร. รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและคณะ พร้อมทั้งผู้แทนจากบริษัท SMS คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตถุงพลาสติกชีวภาพ ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ หัวหน้าโซน หัวหน้าห้องแถว และผู้แทนหน่วย เข้าร่วมรับฟังความรู้การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทางเจ้าหน้าที่จากโครงการทหารพันธุ์ดี หมอพันธุ์ดี สห.พันธ์ุดี รด.พันธุ์ดี และผู้ต้องขังพันธุ์ดี เข้าร่วมกิจกรรม โดยนำขยะอินทรีย์ที่เกิดจากครัวเรือนบรรจุในถุงพลาสติกชีวภาพนำมาจัดทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อแปรรูปขยะอินทรีย์ในครัวเรือนมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ในการปลูกพืชผักในโครงการทหารพันธุ์ดี รวมทั้งปลูกพืชผักในบ้านพักของตัวเองตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง หน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน เป็นการแปรรูปขยะที่มีในครัวเรือนย่อยสลายเป็นปุ๋ยและใช้ประโยชน์ต่อไป ในการนี้คณะวิทยากรได้ให้การสนับสนุนมอบถุงพลาสติกชีวภาพให้แก่มณฑลทหารบกที่ 23 เพื่อใช้ในการจัดการขยะอินทรีย์ภายในหน่วย รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้ถุงขยะถุงพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตนเองไม่ทิ้งเป็นขยะทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นภาระของลูกหลานในอนาคต
ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน