วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับกรมพระธรรมนูญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 116 ปี พร้อมรับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ และใบประกาศเกียรติคุณ

14 ก.ย. 2022
1243

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับกรมพระธรรมนูญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 116 ปี พร้อมรับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ และใบประกาศเกียรติคุณ
วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบรอบ 116 ปี โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องศรีสมาน 2 ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ในวันเดียวกัน เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้รับเกียรติการรับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จาก พลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ ในพิธีรับมอบ ณ ห้องศรีสมาน 3 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

สำหรับ เข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ นั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของเหล่าทหารพระธรรมนูญ เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความรู้ความสามารถ และความเพียบพร้อมจริยธรรม ซึ่งกรมพระธรรมนูญ จะพิจารณามอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีแก่โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg