วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ราชมงคลขอนแก่น นำผลิตภัณฑ์ ออกแสดงและจัดจำหน่าย งาน U2T BCG Fair ขอนแก่น

11 ก.ย. 2022
358

ราชมงคลขอนแก่น นำผลิตภัณฑ์ ออกแสดงและจัดจำหน่าย งาน U2T BCG Fair ขอนแก่น
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำผลิตภัณฑ์ พื้นที่รับผิดชอบ ขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวง.อว  จัดแสดงและจัดจำหน่าย สินค้า จำนวน 12 ตำบล ออกร้าน U2T BCG Fair ขอนแก่น ที่ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2565
   เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาขอนแก่น  ผศ. ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มอบ หมายให้อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ,อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน U2T BCG Fair ขอนแก่น โดยมี ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เแนประธานในพิธีเปิดกล่าวต้อนรับ และเดินเยี่ยมชมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ จากโครงการ U2T  BCG fairโดย U2T BCG Fair ขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและจำหน่ายสินค้าที่ได้จากโครงการ U2T  เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนตามโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

โอกาสนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้นำผลิตภัณฑ์พื้นที่รับผิดชอบ   U2T BCG Fair จัดแสดงและจัดจำหน่าย จำนวน 12 ตำบล ดังนี้1.ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ กาแฟหนองจาน ตุ๊กตาไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ขนาดเล็ก2.ตำบลทรายมูล    อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผลิตภัณฑ์  น้ำมันหอมระเหย นวดสปา 3.ตำบลนางาม  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชาใบหม่อน หน่อไม้ส้ม 4.ตำบลบ้านโคก     อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ผ้าห่ม ผ้าฝ้ายแปรรูป 5.ตำบลบ้านเม็ง     อำเภอหนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น ผ้าฝ้ายทอมือ ข้าวอินทรีย์ ออแกนิคและสบู่จากข้าวทับทิม6.ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน    จังหวัดมหาสารคามผลิตภัณฑ์ ก้อนเชื้อเห็ด สบู่รังไหมทอง 7.ตำบลนาทอง      อำเภอเชียงยืน    จังหวัดมหาสารคาม ผลิตภัณฑ์ เห็ด 3 รสนาทอง ก้อนเชื้อเห็ด 8.ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลิตภัณฑ์ปลาร้าซุปก้อนนัวร์ แจ่วบองปลาร้าผงปรุงรส 9.ตำบลโคกล่าม   อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเสื่อกก หมวกเสื่อกก ตะกร้า 10.ตำบลอีง่อง    อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์กบน้อย ไหมสวนมอญ 11.ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ หมอนรองคอ ตุ๊กตาผ้าไดโนเสาร์ 12.ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีสมุนไพรลูกประคบ น้ำมันหอมระเหย ไม้ตาลต้านตึง


ทุกผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่าย เป็นการทำงานที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงพื้นที่ ขับเคลื่อน ตามนโยบาย กระทรวง.อว ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 ขอเชิญผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 กันยายน 2565 นี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566