วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564

อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิยื่นหนังสือคัดค้านเพื่อให้ทบทวนการก่อสร้างถนนหลวงและทางคู่ขนาน สี่แยกคอนสารไปยังตำบลห้วยยาง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. นายธวัช บุญวิเศษ ประธานชมรมพ่อค้าคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสายทอง บัวดี กำนันตำบลคอนสาร ตัวแทนผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการร้านค้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนหลวงและขยายช่องจราจรโดยพร้อมกันยื่นหนังสือคัดค้านเพื่อให้ทบทวนการก่อสร้างถนนหลวงและทางคู่ขนานต่อนายกฤษติเดช ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงการทางขอนแก่นที่ (ชุมแพ)ในหนังสือระบุว่าพวกตนเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีร้านค้าติดกับถนนหลวงโดยมีอาชีพทำมาค้าขายเป็นหลักและอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนจากสี่แยกคอนสารไปยังตำบลห้วยยาง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร งบประมาณ 35 ล้านบาทโดยขยายเลนคู่ขนานจาก 2 เลนเป็น 4 เลนและวิศวกรผู้ทำการออกแบบได้ออกแบบโยไม่มีทางเชื่อมกับทางคู่ขนาน ปิดทางเข้าออกหน้าร้านค้าและทำร่องระบายน้ำคู่ขนานกับถนนโดยไม่มีความจำเป็นและอีกประหนึ่งระยะยูเทิร์น 800 เมตรก็ไกลเกินความเป็น จึงให้ทบทวนแบบแปลนเพื่อให้เกิดความกระชับสะดวดสบายในการสัญจร จึงขอให้การทางหลวงปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบแปลนเสียใหม่โดยไม่ให้มีร่องระบายน้ำและให้มีทางเชื่อมต่อทางคู่ขนานเป็นช่วงๆเพื่อความสะดวกในการประกอบกิจการต่อไปและได้ออกแบบโดยไม่มีทางเชื่อมกับทางคู่ขนาน