วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

เพื่อชาวเกษตรกร!มหกรรมงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล เอทานอล และการเกษตร ครั้งที่ 3 ที่ จ.ขอนแก่น

เพื่อชาวเกษตรกร!มหกรรมงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล เอทานอล และการเกษตร ครั้งที่ 3 ที่ จ.ขอนแก่น

บริษัท ไฟร์เวิร์ตส มีเดีย (ไทยแลนด์) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน 3 สมาคมหลักอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนการจัดงาน Sugarex Thailtand @ Agri Expo Thailand 2022 มหกรรมงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมอ้อย, น้ำตาล, เอทานอล และการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งที่ 3 การจัดงาน Sugarex Thailand และAgri ExpoThailand 2022 การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งเพิ่มชีดความสามารถการผลิตอย่างยั่งยืน สู่อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล และเกษตร 4.0 และเพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับ 2 ของโลก อีกทั้งเป็นการรวมตัวของนักวิซาการ ผู้ประกอบการ นักลงทุนคู่ค้าทั่วแถบทวีปเอเชีย

เมื่อวันนี้ 8 กันยายน 2565เมื่อเวลา 09.30 น. ที่บริเวณหน้าฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) จังหวัดขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Sugarex Thailand @ Agri Expo Thailand 2022 โดยมีนายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม, Mr.Kenny Yong กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) ,นางปุณฑริกา แสนฤทธิ์ ผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) ,ดร.เทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,นายพิพันน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด ,นายดร สีโสภา เลขาธิการ ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน ,นายรังสิต เฮียงราช ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัดหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมงาน อย่างคับคั่ง

ในส่วนนายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “สอน. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและต้านการเก็บเกี่ยวโดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ในการบริหารจัดการในไร่อ้อยให้มากขึ้น มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งชันในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”และในปีนี้ สอน. ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การปรับตัวของเกษตรกรซาวไร่ไทย ยุค 4.0 และในงานประชุมน้ำตาลนานาชาติ “Sugar Industry Outlook and Forecast in Southeast Asia”


ด้านนางปุณฑริกา แสนฤทธิ์ ผู้จัดการบริษัท ไฟร์เวิร์ตส มีเดีย (ไทยแลนด์) กล่าวว่าการจัดงาน Sugarex Thailand แล: Agri Expo 2022 ครั้งที่ 3 นี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-9 กันยายน 2565 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท ไทยชูการ์ มิลเสอร์ จำกัด องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ100 ราย หน่วยงาน ร่วมกันจัดงาน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย ประชุมน้ำตาลนานาซาติ สัมมนาทางเทคโนโลยี และงานแสดงสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และการเกษตร


นางปุณฑริกา กล่าวเพิ่มเติมว่าส่วนภายในงาน ยังมีเวทีสัมมนาเทคโนโลยี Smart Farm เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตอย่างยั่งยืน สู่อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล และเกษตร 4.0 ซึ่งเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าฟังสัมมนาฟรี ที่บริเวณ เวทีสัมมนางาน Sugarex Thailand และ Agri Expo 2022 เป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆปี และเป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับภูมิภาค ด้านอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล เอทานอส และการเกษตร ซึ่งภายในงาน จะได้พบกับผู้ผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการผสิตชั้นนำจากต่างประเทศที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาล รวมถึงในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยอย่างครบวงจร สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถข้ามาชมงานได้วันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566