‘ทม.บ้านทุ่ม’ สร้างภูมิกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ห่วงเยาวชนเลียนแบบในทางที่ผิด


นายก ทม.บ้านทุ่ม ห่วงเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ความรู้ความเข้าใจปัญหา สร้างค่านิยมใหม่แก่วัยรุ่น
   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม เป็นประธานพิธีเปิด”โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น”โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม ร่วมกับ ทม.บ้านทุ่ม จัดขึ้น มีผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, คณะวิทยากร ,คณะผู้จัดการอบรม, ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ตลอดจน เยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก


    นางฐิติรัตน์ กล่าวว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นประเด็นที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบถึงสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจของพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง และเด็ก พบว่าอัตราการตั้งครรภ์ของแม่ที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี ซึ่งสังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤติเรื่องค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม การให้ความสำคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง ปัจจุบันพบว่า เด็กเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย คือ ประมาณ 12 ขวบ ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังขาดวุฒิภาวะและขาดความรับผิดชอบตัวเอง และยังมีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่นเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การทำแท้ง การคลอดบุตรแล้วนำไปทิ้ง ยังมีผลต่อการออกจากการศึกษาเล่าเรียนกลางคัน ไม่พร้อมในการเลี้ยงดูลูก ทำให้ครอบครัวแตกแยก และยังอาจจะเกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย


   ทาง ทม.บ้านทุ่ม มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความรู้ความเข้าใจปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ค่านิยมใหม่ให้กับวัยรุ่น รู้จักรักและเห็นคุณค่าของตัวเองต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน