วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

เทศบาลนครขอนแก่น รับเครื่องหมายมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนปี65

วันพุธที่ื 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้ารับมอบมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ”มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน” โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี และ มี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายณัฐกร ศรีนวกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นางสาวจรินทร์ญา สุทาวัน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ,นางสาววันชนกน์ บริกูล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ,นางสาวสุขกัญญา ช่อมะลิ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ,และ นายณัฐวุมิ แก่นเชียงสา ผู้ช่วย นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนั้นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ ภายใต้หัวข้อ “การรับมือกับการท่องเที่ยวยุค New Normal” โดยมีผู้แทนจากบริษัท แอล แอน เอข รีเทล เมเนจเม้นท์ จำกัด ,บริษัท แม่โขงเดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด และ โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน พี่น้องชุมชน และชาวขอนแก่น ที่ได้รวมกันสร้างพลังการขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองขอนแก่น จนได้รับรางวัลมาเป็นการการันตีในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่คนในท้องถิ่น

สำหรับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวประจำปี 2565 ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีจำนวน 7 มาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 193 แห่ง ได้แก่ 1.มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน จำนวน 4 แห่ง 2.มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรม จำนวน 20 แห่ง 3.มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทรีสอร์ท จำนวน 22 แห่ง 4.มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 93 แห่ง 5.มาตรฐานเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 11 แห่ง 6.มาตรฐานการบริการรถตู้ปรับอากาศกับสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 5 แห่ง 7.มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน จำนวน 38 แห่ง

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566