วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมเปิดใช้งานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร เริ่ม 1 กันยายน นี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะเปิดใช้งานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System : PVS) บริเวณทางเข้าจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ และบริเวณทางขึ้นจุดตรวจค้นผู้โดยสาร
ขาออกระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการคัดกรองผู้โดยสารและยกระดับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย

ทสภ. จะเริ่มเปิดใช้งานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System: PVS)
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบ PVS ณ บริเวณทางเข้าจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน ROW C-D จำนวน 8 ช่องตรวจ บริเวณ
ทางขึ้นจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศโซน 2 หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน ROW J-K จำนวน 2 ช่องตรวจ และหลังเคาน์เตอร์เช็คอิน ROW L-M จำนวน 2 ช่องตรวจ และบริเวณทางขึ้นจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศโซน 3 หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน ROW S-T จำนวน 3 ช่องตรวจ โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบดังกล่าวเพียงผู้โดยสารนำ Boarding Pass หรือ E- Boarding Pass วางลงบนเครื่องตรวจสอบฯ ระบบฯ จะทำการอ่านและตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งจะทำให้การคัดกรองผู้โดยสารเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้ามพื้นที่ควบคุมหรือเขตการบิน นอกจากนี้ระบบ PVS สามารถป้องกันไม่ให้นำ Boarding Pass ที่ใช้งานผ่านระบบ PVS แล้วกลับมาใช้งานผ่านระบบ PVS ซ้ำได้อีก ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสายการบินและตัวแทนสายการบินในการตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสาร ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกคอยให้คำแนะนำขั้นตอนการใช้งานตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ระบบ PVS ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ ทสภ. จะนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของสนามบิน
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย สะดวกสบาย และรวดเร็ว เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็น Digital Airport และพร้อมมุ่งสู่การ
เป็นท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2567″สงกรานต์ผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส”
เปิดแล้วงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2567” ชวนรับความสุขทุกมิติของท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สอทอ.ร่วมกับ ททท.จัดกิจกรรม V Change the World Concert Project ชมคอนเสิร์ตเที่ยวนี้สุขสุดๆ…ฉุดไม่อยู่…ตอน นูโว ร่าเริงเต็มที่…ดีต่อโลก…เลย
เย็นทั่วไทย งาน“Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567”
ร้อยเอ็ด แถลงข่าวจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2567
รมว.ท่องเที่ยว จับมือ กระทรวงสาธารณสุข สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ