วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ เดินหน้าโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ปีที่ 7”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมี คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเปิดโครงการและจัดอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน” เมื่อ 25-26 ส.ค. 2565

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนชุดสื่อความรู้ “Happy Money สุขเงินสร้างได้” ให้แก่องค์กรที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน โดยพื้นฐานความรู้ทางการเงินจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างถูกวิธี เก็บออมอย่างสม่ำเสมอเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต และมีทักษะถ่ายทอดความรู้สู่สังคมในวงกว้าง ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาสะท้อนว่าผู้หญิงมีบทบาทในการวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินได้ดีทั้งในครอบครัวและขยายผลสู่องค์กร สร้างให้เกิด “องค์กรเกษียณสุข” องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มณฑลส่านซีประกอบพิธีบูชาจักรพรรดิเหลืองเนื่องในเทศกาลเช็งเม้งประจำปี 2567
โก โฮลเซลล์ เดินหน้าขยายไม่หยุด เปิดสาขาล่าสุด “รังสิต”  พลิกทำเลทอง สู่ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารขนาดใหญ่ ปลุกกำลังซื้อผู้ประกอบการคึกคัก
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ฉลองครบรอบ 9 ปี มุ่งสู่ทศวรรษแห่งความสำเร็จ
เปิดแล้วงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2567” ชวนรับความสุขทุกมิติของท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รัฐบาลกระตุ้นส่งเสริมการลงทุนจัดงานมหกรรมดนตรี และเทศกาลนานาชาติ จุดประกายให้ไทยเป็นเป้าหมายการจัดงานระดับโลก