วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดอบรมระยะสั้น หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดอบรมระยะสั้น หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น (180 ชั่วโมง)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร และโอกาสที่จะได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมครั้งนี้ จะจัดที่พัก และอาหารให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมครบทั้ง 3 มื้อ โดยสถานที่ฝึกอบรมในหลักสูตร จะเปิดให้อบรมที่จังหวัดต่าง ๆ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้ที่มีสัญชาติไทยผู้ว่างงานหรือประกอบอาชีพอิสระ และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

2. มีอายุระหว่าง 20 -50 ปี ไม่จำกัดเพศ

3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

5. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง

6. มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

7. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 180 ชั่วโมง

สถานที่ฝึกอบรม 6 จังหวัด ดังนี้

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จำนวน 60 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน

ระยะเวลาอบรม

อบรมระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565  เวลา 8.00 – 18.00 น.

สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 098-955-9892, 084-127-6507, 094-635-4492
#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน #กระทรวงแรงงาน #อบรมฟรี #หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชวนแรงงานสนใจงานการบิน เข้าอบรมออนไลน์ เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดมหกรรม JOB EXPO THAILAND 2023  8-10 มิ.ย.นี้
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แนะนำคนไปทำงานต่างประเทศ สมัครสมาชิกกองทุน ฯ ก่อนเดินทาง หากประสบเหตุไม่คาดคิดระหว่างอยู่ในต่างประเทศ มีกองทุนช่วยดูแล
ก.แรงงาน จัด Skill Expo ที่ขอนแก่น โชว์ทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ที่คนไทยไม่แพ้ชานิใดในโลก
นายกฯ ส่งเสริมโอกาสแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศ พร้อมเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีคุณสมบัติ ทักษะอาชีพ และภาษา รองรับตลาดในต่างประเทศ
น่าสน! ก.แรงงาน สุดปัง เสนออาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างรายได้ รองรับโควิด-19