วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

“มข.เผยเรื่องการช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาและสิ่งที่จะดำเนินการในเร็ววันนี้

27 ส.ค. 2022
342


   เมื่อเวลา08.30 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2565  ที่ ห้องทำงาน ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์โดยสารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์เสียชีวิตในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากนักศึกษาเป็นสมาชิกเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของมหาวิทยาลัยและเป็นเยาวชนที่เป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ หลังจากนักศึกษาเสียชีวิตผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย คือ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัย ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนักศึกษา และได้ร่วมกับครอบครัวของนักศึกษาในการจัดงานบำเพ็ญกุศล โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดเตรียมงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทุกวันจนถึงพิธีฌาปนกิจ  พร้อมกันนี้ทาง มหาวิทยาลัยก็ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต จำนวน 130,000 บาท ไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าจะไม่สามารถเรียกเงินสินไหมทดแทน หรือเงินชดเชยได้อีก แต่เป็นการช่วยเหลือตามประกาศของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

   ส่วนกรณีที่ได้มีการเรียกเงินสินไหมทดแทนการเสียชีวิตนั้นมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจ และเห็นใจครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และเป็นความหวังของครอบครัวไป ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในกรณีที่พนักงานของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก จะกระทำได้ 2 วิธี คือ โดยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือโดยคำสั่งของศาลเท่านั้น ซึ่งในเรื่องดังกล่าวผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะได้แจ้งให้ครอบครัวนักศึกษาได้ทราบต่อไป


   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเรียนให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทราบว่า มหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป้นอย่างมาก  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มากกว่า 5 พันไร่ ในแต่ละวันมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรมากกว่า 50,000 คัน ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงทางกายภาพและวางระบบความปลอดภัยทางจราจรมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนเกิดเหตุมหาวิทยาลัยมีโครงการความปลอดภัยทางการจราจร 2 โครงการ  ได้แก่  โครงการประตูอัจฉริยะ (Smart Gate) ประกอบด้วย การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่ออ่านป้ายทะเบียน และเครื่องแขนกั้นอัตโนมัติควบคุมประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย เพื่อลดปริมาณรถที่วิ่งเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยไม่จำเป็นเพื่ออาศัยเป็นเส้นทางผ่านไปที่อื่น  และ โครงการจำกัดความเร็วรถยนต์ (Speed Limit LED Display) โดยติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วพร้อมจอแจ้งเตือนเพื่อจำกัดความเร็วของรถในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดความเร็วของรถยนต์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ไม่เกิน 50 กม. /ชม.และในทางร่วมทางแยก ไม่เกิน 30 กม./ชม. 


   แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้วางแผนมาตรการความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยทำโครงการติดตั้งไฟจราจรเพิ่มในมหาวิทยาลัยในจุดที่เกิดเหตุ  และในทางร่วมทางแยกจะมีการนำระบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจร   โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยบริหารจัดการให้การเคลื่อนที่ของรถมีความต่อเนื่องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566