วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ปี 2565 แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตในพื้นที่ สอดรับแนวคิด “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”

โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ปี 2565 แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตในพื้นที่ สอดรับแนวคิด “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”
นายณัฐพล ชูจิตารมย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร นายบัณฑิต เยาวขันธ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น และนายอนันต์ ศรีกุศลานุกูล ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนในกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


นายณัฐพล เปิดเผยว่า โออาร์ มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชนขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหาแนวทางพัฒนากิจกรรมที่จะช่วยสร้างโอกาสเติบโตให้กับทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ สังคม ชุมชน สื่อมวลชน สอดรับตามวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” ที่โออาร์ ยึดมั่นดำเนินงาน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลางด้านการปฏิบัติการคลังปิโตรเลียมของโออาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายาวนาน ทั้งคลังหลักในการจ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้กับพี่น้องประชาชน


ด้าน นายบัณฑิต กล่าวว่า คลังปิโตรเลียมขอนแก่นมีการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบพื้นที่คลังฯ มาตลอดและดำเนินกิจการเพื่อสังคมร่วมกับชาวจังหวัดขอนแก่นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ โครงการ TOGETHER ที่ร่วมกับชุมชนตั้งคณะทำงานรักษ์ แอท หนองกุง ดำเนินกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมร่วมกัน ซึ่งล่าสุดเพิ่งจัดกิจกรรม “ตลาดขยะ รักษ์ แอท หนองกุง” สนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้บริการคัดแยก ชั่งตวงและฝากขายขยะ สร้างรายได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงโครงการโออาร์ อาสาสานสุข เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี การสนับสนุนประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มอบชุดเครื่องกันหนาว ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ เป็นต้น


ในส่วนสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 61 แห่ง แบ่งเป็นที่โออาร์ลงทุนและดำเนินการเอง หรือ COCO (Company Owned Company Operated) 6 แห่ง แบบที่ดีลเลอร์ลงทุนและดำเนินการเอง หรือ DODO (Dealer Owned Dealer Operated) 55 แห่ง โดยทุกแห่งดำเนินการภายใต้จุดยืนเดียวกัน นั่นคือ การเป็นศูนย์กลางในการเติมเต็มทุกความสุขให้กับผู้คน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกัน ซึ่งนอกจากจุดเติมน้ำมัน จุดชาร์จไฟ EV Station PluZ ร้านค้าและบริการที่หลากหลาย อาทิ คาเฟ่ อเมซอน เท็กซัส ชิคเก้น และร้านค้าของผู้ประกอบการในท้องถิ่นคอยรองรับผู้ใช้บริการแล้ว ยังเปิดพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรนำสินค้าเข้ามาขายในพื้นที่ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ พื้นที่ปันสุข ตลาดวิถีชุมชนและไทยเด็ด ตลอดจนมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ


นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นางสาวจิรพา รังสีปัญญา และนายธีระยุทธ จันทาฟ้าเหลื่อม มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจและบอกเล่าถึงโอกาสที่เกิดขึ้นในฐานะพันธมิตรธุรกิจ โออาร์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้าง
“มุมมองและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากสื่อมวลชนและพันธมิตรธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปเติมเต็มพัฒนาทิศทางดำเนินธุรกิจและแนวทางการสนับสนุนชุมชน สังคมให้ตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ได้ตรงจุด เพราะบทบาทสำคัญของโออาร์จะไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจที่มุ่งเน้นแสวงหากำไร แต่ยังเป็นอีกเสาหลักของสังคมในยุคนี้ที่หวังจะช่วยให้ทุกภาคส่วนเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน” นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กล่าวเสริม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
OR มอบรางวัลการประกวดการบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม กับ โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนอย่างยั่งยืน
คาเฟ่ อเมซอน รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2022 เป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยในหมวด Coffee Shop
OR ส่งเสริมแนวคิด BCG Economy ในการประชุม APEC 2022 ผลักดันการลดขยะภายในงานและพร้อมขับเคลื่อนไปสู่สังคม Low-Carbon
OR รับรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 สะท้อนจุดยืนการสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มคนพิการในสังคม
โออาร์ ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ ในศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า
 PTT Station และ Café Amazon คว้ารางวัล World Branding Awards แบรนด์แห่งปีระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6