วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ข้อมูลเวลา 08.00 น.

สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ข้อมูลเวลา 08.00 น.
ระดับน้ำในเขื่อน 177.92 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง(ม.รทก.) ปริมาตรน้ำในเขื่อน 1,156.32 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 47.56 % ของความจุเขื่อน(ความจุเขื่อน 100% เท่ากับ 2,431.30 ล้าน ลบ.ม.)
เมื่อวานมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 45.19 ล้าน ลบ.ม.เขื่อนสามารถรับน้ำได้อีก 1,274.98 ล้าน ลบ.ม.
แผนการระบายน้ำวันนี้ 15.00 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นการระบายน้ำตามปกติ แต่จากสถานการณ์ฝนตก ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 มีมติให้ควบคุมระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ให้อยู่ในระดับไม่เกินเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำ จึงให้มีการปรับเพิ่ม การระบายน้ำ เพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได วันละ 3 ล้าน ลบ.ม./วัน จนถึงอัตราการระบายไม่เกินวันละ 25 ล้าน ลบ.ม./วัน (โดยการเพิ่มการระบายน้ำนี้ยังไม่มีผลกระทบด้านท้ายน้ำ)
โดยมีแผนการระบายน้ำดังนี้
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ระบายน้ำวันละ 15 ล้าน ลบ.ม./วัน
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ระบายน้ำวันละ 18 ล้าน ลบ.ม./วัน
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ระบายน้ำวันละ 21 ล้าน ลบ.ม./วัน
และจากนั้นปรับการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน ในอัตราไม่เกินวันละ 25 ล้าน ลบ.ม./วัน
จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง กฟผ.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท์หมายเลข 0 4344 6392 หรือ 06 1396 8337 หรือทางเว็บไซต์ http://nehcc-inter.egat.co.th และ http://water.egat.co.th หรือทาง Applicationชื่อ EGAT Water