วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

ปรบมือรัวๆบ้านนางฟ้าภาษาไทย ร.ร.กัลยาณวัตร กวาดรางวัลแข่งขัน งาน”สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย”

16 ส.ค. 2022
122

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น ได้รับรายงานจาก ดร.เรื่องยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งข้นกิจกรรมเนื่องในงาน”สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย”จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งในการประกวด รางวัลในแต่ละประเภทอาทิ แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ม.ต้น รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.ประภาภัทร ขวาลำธาร ม.2/11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเหรียญเงิน ม.ปลาย น.ส.ณัฐชากร ปัญญาแก้ว ม.6/7,น.ส.ขนิษฐา นามเทพ ม.6/7แฟนพันธุ์แท้วรรณคดี ม.ต้น เหรียญทอง ด.ช.ภาณุวัฒน์ อันทะปัญญา ม.2/11,ด.ญ.สุริวิภา โคตรปัญญา ม.2/11

แฟนพันธุ์แท้วรรณคดี ม.ต้น เขียนเรียงความ รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.ศรัณรัชย์ เทกอง ม.2/11,ด.ญ.ปริตา พลมิตร ม.2/13 คัดลายมือ รางวัลเหรียญเงิน ม.ปลาย นายอนุสรณ์ ศรีมนตรี ม.5 /14 แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ รางวัลเหรียญเงิน น.ส.วรรณวิษา อุ่นชื่น ม.5/4คัดลายมือ รางวัลเหรียญเงิน นางสาวภัทรธิดา แหวะสอน ม.5/4 ท่องอาขยานทำนองเสนาะรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองนายศาตนันท์ วรรณพราหมณ์ ม.5/16ท่องอาขยานทำนองเสนาะ รางวัลเหรียญเงิน นางสาวปิยธิดา ตันติรุ่งปกรณ์ม.5/14 แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่รางวัลเหรียญเงินน.ส.ณัฐณิชา ถนอมสุข ม.5/3 คัดลายมือ รางวัลเหรียญเงินนางสาวพรพรรณ มุมสำ ม.5/6

โดยมี ดร.เรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนกัลยาณวัตรอำนวยการฝึกซ้อม สนับสนุนการแข่งขันนางจิราภรณ์ ปียะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูณัฏสิณี สัมฤทธิ์ผล ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อม.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ป้ายทะเบียนรถเกลื่อนขอนแก่น หลังระดับน้ำยังคงท่วมสูง ของใครให้มารับด้วย จะได้ไม่ต้องเสียเงินทำใหม่
กินเจขอนแก่น วันแรกคึกคัก แม่เป็นปลื้มแม้ต้นทุนจะแพงขึ้นแต่ยังตรึงราคาจำหน่ายเท่าเดิม เริ่มต้นเมนูละ 40 บาท
ขอนแก่นหนักมาก!ฝนถล่มหมดคืน ทำน้ำท่วมภายในจวนผู้ว่าขอนแก่น
สมการรอคอย ! เวทีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี 2565 ในงานสีฐาน เฟสติวัล 2565
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ติดตามพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ ที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น